GALLERDURK AV STÅL

 • Stabil och stark konstruktion

 • Flera användningsområden, exempelvis till gångbroar och plattformar

 • Måttanpassas och kapas enligt önskemål

 • Utmärkt korrosionsskydd med varmförzinkning

 • Halksäker


Durk är en produkt vi tar för givet. Vi går och kör på den utan att reflektera över att den finns där. Ändå finns durk i princip överallt i de flesta miljöer. Ett entrégaller utanför affären eller jobbet, fasad­beklädnad i parkeringshuset eller över en ränna för vatten och smuts.

När man beställer durk finns flera saker att ta hänsyn till. Vilka belastningar ska den klara? Hur ska den monteras? Vi hjälper dig att hitta rätt lösning och erbjuder ett stort urval av gång- och körbar durk. Vi formatskär den efter mått, förser den med kantstål och varmförzinkar vid behov. Den formatskurna durken görs med fördel i pressdurk som ger bäst precision och symmetri.

Eurostair Gallerdurk
Eurostair Gallerdurk

FUNKTIONER

 • KÖRBAR DURK

  All durk är i någon mån körbar men det är stor skillnad mellan personbilar och lastbilar. För att kunna välja rätt durktyp är det därför avgörande att ta reda på vilka laster och vilken körriktning som gäller i ditt fall.

  Läs mer
 • TANDAD DURK

  Med hjälp av tandad durk kan halkrisken minimeras. Detta är särskilt användbart inom områden med risk för nedsmutsning av fett och olja och där risk för isbildning finns.

  Läs mer
 • MOT NEDFALLANDE OBJEKT

  Det finns många anledningar till varför man vill förhindra objekt från att falla igenom durken. Smuts och grus ska kanske falla igenom medans föremål måste fångas upp för att inte skada någon under.

  Läs mer
 • PRESSDURK TILL LAGERHYLLOR

  Vi tillverkar durkmoduler anpassade för lagerhyllor och pallställ. Durken dimensioneras för att klara kraven på lastvikter och tillverkas enligt kundens önskemål.

  Läs mer
FUNKTIONER

VÅRA GALLERDURKSTYPER

Eurostair Gallerdurk Pressdurk

PRESSDURK

I Europa är pressdurk den absolut vanligaste durktypen och blir mer och mer vanlig även i Sverige där vi också har upptäckt dess fördelar. När pressdurk tillverkas pressas plattjärn till både bärstål och tvärstål samman. Plattjärnen är gjorda i stål, rostfritt stål eller aluminium. Funktionen är densamma som pressvetsad durk men pressdurk ger bästa symmetri och precisison. Med pressdurk kan du tanda både tvärstålet och bärstålet och få maximalt halkskydd, till skillnad från pressvetsad durk där bara bärstålet kan tandas. Eurostair tillverkar durken i önskat mått och i ett stort antal maskvidder och bärstålshöjder.

Eurostair Gallerdurk Pressvetsad durk

PRESSVETSAD DURK

Pressvetsad durk används till gångbroar, trappsteg, planer, staket, golv och plattformar, för att nämna några områden. Den tillverkas genom att vridna rundstänger pressas ned och svetsas samman elektriskt i bärstängerna. För bättre halkskydd kan bärstålet tandas och det tvinnade tvärstålet ger också en liten halkskyddande effekt. Funktionen är i övrigt densamma som pressdurk, det som skiljer dem åt är tillverkningsmetod, precision och utseende. Eurostair tillverkar durken i önskat mått eller som standardmått med ett stort antal maskvidder och bärstålshöjder.

Eurostair Gallerdurk fullpressdurk

FULLPRESSDURK

Många väljer fullpressdurken för utseendets skull. Den passar ypperligt som tak, fasadbeklädnad, ventilationsgaller och solskydd. Den tillverkas av stål, rostfritt stål eller aluminium. Då bärstål och tvärstål är lika höga och båda är slitsade upp till hälften av höjden, får den sämre bärkraft jämfört med vanlig pressdurk.

TILLVAL TILL GALLERDURK AV STÅL

Ingjutningsramar
Luckor
SPARKLIST
URTAG & KANTSTÅL
INSPIRATION
Pressvetsad gallerdurk
Gallerdurk i ventilation
Gallerdurk till fasad
Gallerdurk av stål i gångbana
Inspireras av våra produkter

Vi använder cookies för att samla in data för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatsanvändning och marknadsföringsändamål. Integritetspolicy