Eurostair Ytbehandling

ytbehandling

Det finns olika typer av ytbehandlingar, med olika syfte. Mer specifikt kan man säga att ytbehandling är olika metoder för att få produkter eller material att uppfylla vissa önskade kriterier, till exempel motverka slitage, korrosion eller att få en estetiskt speciell yta. Den ena behandlingen behöver inte utesluta den andra, utan det finns idag flera kombinationsmöjligheter där varje kombination har unika egenskaper.

Eurostair använder varmförzinkning som standard.

Varmförzinkning

Varmförzinkning är en av de mest effektiva metoderna för korrosionsskydd som finns. Metoden gör att produkten är i stort sett helt underhållsfri under hela sin livstid. Redan 1741 upptäckte den franske kemisten Melouin att zink kan skydda stål mot korrosion. Men det dröjde till 1837 innan man kunde börja använda metoden, då ingenjören Sorel patentskyddade en metod att använda ammoniumklorid som flussmedel.

Varför använder Eurostair varmförzinkning?

Våra produkter används både ute och inne. Produkter utomhus är i olika grad utsatt för väder och klimatpåverkan, men även i inomhusmiljöer behöver produkter skyddas. Inte minst inom industrin är det många gånger mycket krävande miljöer. Eurostairs produkter skall alltid vara av högsta kvalitet, ha genomtänkt konstruktion och ge mervärden, bland annat för vår miljö. Varmförzinkning är den metod som ger våra produkter högsta korrosionsskydd med låg miljöpåverkan.

Fakta varmförzinkning:

Varmförzinkning sker genom att produkten sänks ned i ett zinkbad som är 460ºC varmt.  Vid denna temperatur uppstår en väldigt stark och hållfast kemisk bindning mellan zink och stål på atomnivå. Denna kemiska bindning som uppstår medför även ett katodiskt skydd, vilket gör att korrosion inte uppstår om du senare exempelvis gör ett mindre hål i materialet. När zink och metall reagerar i varmförzinkningen skapas en spänning mellan de båda materialen och i samband med detta skapas det katodiska skyddet. Katodiskt skydd innebär att det bildas en svag likström som matas genom jord/vatten/betong etc. till den metallyta som ska skyddas på konstruktionen. Denna svaga likström medför att ytan blir elektriskt negativ och korrosionen, som uppkommer av elektrokemiska reaktioner, upphör. För att uppnå en galvanisk spänning och sedermera ett katodiskt skydd krävs att anodmaterialet, dvs. skyddsmaterialet, är oädlare än metallen som ska skyddas från korrosion. Även kiselhalten i stålet har betydelse för hur bra det katodiska skyddet blir vilket innebär att stor vikt bör läggas vid kiselhalten som används i stålet. Detta är något som vi på Eurostair är väl medvetna om och alltid har i beaktande vid val av stålmaterial. Ett väl genomtänkt materialval bidrar till både god ytfinish men även till en längre livslängd för materialet. Beläggningen av zink som reagerar med stål mäts i μ och tjockleken beskriver hur väl skyddet håller emot den korrosiva miljö där produkten placeras/används. 

Metod för varmförzinkning:

Innan materialet varmförzinkas rengörs det noggrant från fetter, olja, rost och andra orenligheter. Det sker genom kemiska bad som rensar och gör stålet rent. Därefter sköljs materialet innan det sänks ner i en gryta med flytande zink som har en temperatur på  ca 460 ºC. Denna metod ger en stark metallisk bindning mellan stålet och zinken som säkerställer hållbarhet och skapar ett katodiskt skydd. Om det skulle finnas microområden som inte täcks av zink kommer det katodiska skyddet fylla igen även detta område. Galvaniseringen som metod skapar en slitstark och motståndskraftig yta som har mycket lång livslängd och är i stort sett underhållsfri.

Eurostairs varmförzinkning innefattar följande moment:

 • Avfettning
 • Betning
 • Sköljning
 • Flusslösning
 • Torkning
 • Zinkbad 460°C
 • Kylning
 • Kontroll

Beskrivning av process:

Processen att varmförzinka sker i en noggrant styrd process. Första sker en avfettning och betning för att ta bort alla feta ytor, föroreningar, svetsrester med mera. Efter detta sköljs produkten noggrant. Efter torkning sänkt produkten ned i zinkbadet. Eftersom stålet då har en öppen struktur kan zinken binda sig med ytan på stålet. I detta gränsland av de två materialen blir det en sorts sammanfogning på molekylnivå, och det är detta som ger det mycket effektiva skyddet. Efter avkylning inspekteras och kontrolleras att processen givit önskat resultat.

För information om varmförzinkning och noggrann beskrivning av processen rekomenderas: Nordic Galvanicers site.

Kvalitetskontroll:

Kontroll av varmförzinkningen utförs genom visuell inspektion av zinkytorna och mätning av zinklagrets tjocklek. Man kontrollerar att ytorna är fria från ej förzinkade ytor och större ansamlingar av zinkanhopningar och att kanter är fria från droppar och zinkkanter, vilket är skadligt både i användningen och hanteringen av produkten.

För kontroller av varmförzinkning rekomenderas: Nordic Galvanicers pdf.

pulverlackering

Enbart pulverlack som ytbehandling ska bara användas på produkter som placeras inomhus. Pulverlackering är en slitstark, skyddande och miljövänlig ytbehandlingsmetod. Jämfört med traditionell lackering som innehåller mycket lösningsmedel är pulverlackering mycket mindre miljöförstörande. Metoden kan användas för att lackera många olika typer av material. Som färgyta är pulverlackeringen tålig och klarar både mekaniska påfrestningar och starka kemikalier. Att appliceringen sker på helt torr och elektronisk väg underlättar jämn fördelning av färgpartiklarna och det blir enkelt att komma åt även gömda vinklar. Pulverlackera spiraltrappan i valfri RAL-kulör. De vanligaste färgerna ligger som standardfärger i lager.

Varför använder Eurostair pulverlackering?

Eurostairs produkter skall alltid vara av hög kvalitet, genomtänkt konstruktion och ge mervärden, bland annat för vår miljö. Pulverlackering är en mycket miljöeffektiv ytbehandling. Färg appliceras helt utan lösningsmedel och det blir minimalt med färgspill. Det är den idag absolut ledande metoden att lackera på ett miljövänligt sätt. Det är även den bästa lackeringsmetoden vad gäller arbetsmiljön. De som arbetar med pulverlackering slipper stå i ett moln av lösningsmedel. För oss på Eurostair är pulverlackering det självklara valet. 

Fakta pulverlackering:

Pulverlackering kom in i Sverige i mitten på 1960-talet, först som manuell lackering i form av virvelssintring eller med sprututrustningar. Pulverfärger finns av två slag; termohärdande och termoplastiska. De termohärdande är de som dominerar på marknaden. På den nordiska marknaden dominerar epoxy och polyesterpulver och en blandning av dessa som brukar kallas mix eller hybridpulver. Epoxypulver började användas 1959. De kännetecknas av god kemikaliebeständighet, bra vidhäftning till underlaget men ska inte användas utomhus då den kritar. För utomhusprodukter används den som grundfärg. Polyesterpulver började användas 1969. Den är speciellt avsedd för utomhusprodukter och blev godkänd för pulverlackering av fasader 1985. Epoxy/polyester används vid inomhuskrav eller som pulvergrundfärg för utomhusprodukter. Den är kulörstabil och klarar överbränning.

Regelverk och normer

Råd, kurser och anvisningar ges via SPF, Svensk Pulverlackteknisk Förening.
Arbetar och skyddsregler sker enligt SS-EN 12981:2005 Ytbehandlingsanläggningar- Sprutboxar för pulverlackering och SäkerhetskravSS-EN 13355:2005 Ytbehandlingsanläggningar-Kombinerade boxar för applicering och torkning- Säkerhetskrav.

Metoder för pulverlackering:

Lackering med pulverlack erbjuder ett obegränsat färgval med mycket god kulöröverensstämmelse. Pulverlackering är den klart dominerande lackeringsmetoden idag. Pulverlackering utförs med polyesterpulver, skikttjocklek cirka 60 my. Det finns i stort sett inga begränsningar alls då det gäller kulörer. Vi kan idag lacka med hela RAL-skalan men även NCS-S om det är ditt val. Det är viktigt att ange ett glanstal när du väljer färg. Eurostair rekommenderar ett glanstal mellan 80-30 glans, där 80 är blankt och 30 närmar sig matt.

Eurostairs Puverlackering innefattar följande moment:

 • Alkalisk tvätt
 • Sköljning
 • Torkning
 • Blästring
 • Fosfatering
 • Sköljning
 • Pulverapplicering
 • Ugnshärdning i min. 180ºC.

Beskrivning av process:

För att få rätt kvalitet på den lackerade ytan är det viktigt att såväl förbehandling och appliceringen av den lack som att den efterföljande härdningen utförs korrekt. Då man vill uppnå maximal vidhäftning och hållbarhet är förbehandlingen av avgörande betydelse. Den består normalt av avfettning och betning av ytan, följd av en kromfri kemisk behandling. Förbehandlingen avslutas med att profilerna sköljs i avjoniserat vatten. Förbehandlingen ger absolut bästa korrosionsbeständighet och vidhäftning vid lackering av produkter som skall användas för utomhusbruk. Den förbehandlade profilen täcks med polyesterpulver. Pulvret, polyester, appliceras på profilen genom elektrostat- eller friktionsladdning, därefter härdas pulvret i ugn min. 180ºC. Pulverlacker appliceras och härdar utan några lösningsmedel. Ventilationsluften från pulverappliceringen renas i effektiva reningsanläggningar. Pulver som ”missar” profilerna tas om hand i ett återvinningssystem och återförs till sprutpistolen.

Kvalitetskontroll:

Besiktning utförs med betraktningsavstånd på 3 m, i normal dagsljus utan direkt solljus eller med innerbelysning på 600-1000 lux. Profilytan betraktas i 5-10 sekunder. Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och ersättning.

duplexbehandling

Duplexbehandling rekommenderas främst för lackerade produkter utomhus. Men duplexbehandlingen kan också behövas om produkten skall vara inomhus i en miljö som är fuktig eller korrosiv. Duplexbehandling, dvs både varmförzinkning och pulverlackering, ger mycket bra korrosionsskydd genom att den underliggande zinken hindrar korrosion även om färgskiktet skadas, till exempel vid transport eller montering. En duplexbehandling ger en ytbehandling med låg livslängdskostnad. Metoden är kanske lite dyrare i initialskedet men å andar sidan blir underhålls- och ersättningskostnader väsentligt lägre. Pulverlackera trappan i valfri RAL-kulör.

Varför använder Eurostair duplexbehandling?

Duplexbehandling använder vi när en lackerad trappa som skall användas utomhus, eller i om en lackerad trappa skall stå inomhus men i en korrosiv miljö. Eurostairs Duplexbehandling innebär att vi ytbehandlar i två steg, först en varmförzinkning och efter det lackering med pulverlack. Varmförzinkningen ger produkten en lång livslängd och skyddar effektiv mot korrosion. Pulverlackeringen är en miljöeffektiv lackeringsmetod med högsta kvalitet för både inom- och utomhusändamål. För oss på Eurostair är en Duplexbehandling det självklara valet för en lackerad produkt som skall ha hög korrosionssäkerhet.

Fakta duplexbehandling:

Varmförzinkning är en mycket effektiv ytbehandling för att korrossionsskydda stål och har en grå färgton, vilken smälter in i de flesta miljöer på ett naturligt sätt. Metallen doppas i flytande zink som ger en matt yta. Som standard levereras våra produkter varmförzinkade. I mitten på 1960-talet etablerade sig Pulverlackering i Sverige, först som manuell lackering i form av virvelssintring och senare med sprututrustningar. Pulverfärger finns av två slag; termohärdande och termoplastiska. De termohärdande är de som dominerar på marknaden.

Regelverk och normer

Varmförzinkning; enligt EN 1461-2009
Pulverlackering; Råd, kurser och anvisningar ges via SPF, Svensk Pulverlackteknisk Förening. Arbetar och skyddsregler sker enligt SS-EN 12981:2005 Ytbehandlingsanläggningar- Sprutboxar för pulverlackering och SäkerhetskravSS-EN 13355:2005 Ytbehandlingsanläggningar- kombinerade boxar för applicering och torkning- Säkerhetskrav.

Metoder för duplexbehandling:

I vår Duplexbehandling sammanfogar vi två effektiva ytbehandlingar. Varmförzinkning är en av de mest effektiva metoderna för korrosionsskydd som är tillgänglig. Varmförzinkningen gjord enligt kravnormen EN 1461 är helt underhållsfri under hela sin livstid. Zink är en basmetall i förhållande till stål och därför kommer mindre skador / sår i zinkbeläggningen att vara katodiskt skyddade och behöver därför inte repareras alls. Utanpå detta korrosionsskydd applicerar vi sedan en Pulverlack. Pulverlackering utförs med polyesterpulver, skikttjocklek cirka 60 my. Det finns i stort sett inga begränsningar alls då det gäller kulörer. Vi kan idag lacka med hela RAL-skalan men även NCS-S om det är ditt val. Kom ihåg att ange Glanstal när du väljer RAL-färg. Eurostair rekommenderar ett glanstal mellan 80-30 glans, där 80 är blankt och 30 närmar sig matt.

Eurostairs Duplexbehandling innefattar följande moment:

 • Alkalisk tvätt
 • Sköljning
 • Blästring
 • Fosfatering
 • Sköljning
 • Varmförzinkning
 • Tvättning
 • Torkning
 • Pulverapplicering
 • Ugnshärdning i min. 180ºC.

Beskrivning av process:

Det är väsentligt att förbehandlingen och varmförzinkningen utförs med rätt processmetod. För att vidhäftning och hållbarhet skall fungera är förbehandlingen helt avgörande. När varmförzinkningen genomgått första stegen och torkats är produkten klar att pulverlacks med polyesterpulver. Pulvret appliceras på produkten genom elektrostat- eller friktionsladdning, och därefter härdas pulvret i ugn i min. 180ºC. Under hela processen renas ventilationsluften i effektiva reningsanläggningar. Pulver som ”missar” vid applicering tas återförs till sprutpistolen genom ett återvinningssystem.

Kvalitetskontroll:

Besiktning utförs efter färdig process med belysning på 600-1000 lux. utan direkt solljus och med ett betraktningsavstånd på 3 meter. Profilytan betraktas i 5-10 sekunder. Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och ersättning.

Ral färger

Eurostair har valt RAL Classic® för att erbjuda färgstabila industrikulörer.
Ur RAL-skalans 215 nyanser valt ut 18 färger som Standardkulör för våra produkter. 
Som tillval kan vi lacka valfri kulör du önskar på din produkt.

Varför har vi valt RAL och inte NCS?

RAL Classic är en samling färger som huvudsakligen har en grund i branschkrav inom in-dustrin. Dessa kulörer bygger på en standardiserad färgkod med fyra siffror. 

RAL har satt upp ett antal kriterier för att skapa en industriell färgskala.

 • Färgen måste vara av övervägande allmänintresse och inte vara föremål för förbipasse-rande mode.
 • Färgen måste ligga på ett visst minimumavstånd från de som redan finns.
 • Det måste vara möjligt att producera nyans med användning av kommersiella pigment som inte har visat sig vara miljöfarliga.
 • Färgen måste - med några få undantag - ha god opacitet på ’svartvit’.
 • Det måste vara möjligt att tillverka nyansen på ett sätt som säkerställer en god mot-ståndskraft mot slitage.

Eftersom våra produkter ofta skall samverka med andra detaljer som del av en helhet, väljer vi att använda RALs kulörsystem för att säkerställa hög kvalitet.

Glansvärde, Gloss 

Full gloss 90 ≤ x at 60° angle 
High gloss 80 ≤ x < 90 at 60° angle
Gloss  60 ≤ x < 80 at 60° angle
Semi gloss 35 ≤ x < 60 at 60° angle
Semi matt 10 ≤ x < 35 at 60° angle
Full gloss 5 ≤ x < 10 at 60° angle 
Matt x < 5 at 60° angle

Hur ser de olika glanstalen ut? Man kan säga att jämn glansig ligger på 80 – 95*.
Jämn halvblank ligger på 63 – 77*. För att få en jämn matt färg ligger glansen på 20 – 30*.
jämn matt.
( * Glans enligt ISO 2813/60° vinkel )

Våra standardkulörer

Eurostair erbjuder ett färg och kvalitetsstabilt färgsystem genom att använda industristandarden RAL Classic®. Vi har valt ut 18 färger som är Eurostair Standardkulörer för att matcha branschens standardfärger. Som tillval kan vi lacka vilken valfri RAL-kulör du önskar, det finns 215 stycken olika färger att välja mellan

RAL 1003

Eurostair yellow

RAL 9010

Pure white

RAL 9016

Traffic white

RAL 9003

Signal white

RAL 7035

Light grey

RAL 7042

Traffic grey

RAL 7024

Graphite grey

RAL 7016

Anthracite grey

RAL 2003

Pastel orange

RAL 3002

Carmine red

RAL 3009

Oxide red

RAL 8004

Copper brown

RAL 5024

Pastel blue

RAL 5010

Gentian blue

RAL 5000

Violet blue

RAL 9005

Jet black

RAL 6024

Traffic green

RAL 6027

Light green

INSPIRATION

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?