Funktioner

Durk är en produkt vi tar för givet, ändå finns durk nästan överallt i de flesta miljöer. Exempelvis som entrégaller utanför butiker, rännor för vatten och smuts i parkeringshus eller vid biltvätten. Vid beställning av durk finns det flera saker att ta hänsyn till.

Eurostair Körbar durk

Körbar durk

All durk är i någon mån körbar men det är stor skillnad mellan personbilar och lastbilar. Belastningen blir också olika beroende på vilken körriktning som är planerad. För att kunna välja rätt durktyp är det därför helt avgörande att du tar reda på vilka laster och vilken körriktning som gäller i just ditt fall. Körbar durk kan vara av både pressvetsad durk och pressdurk.


HD-durk är pressdurk med extra höga och tjocka bärstänger för att klara mycket hög belastning med höga hjultryck. Dimensionerande för durken är spännvidd mellan upplagen och lastkrav.

BELASTNINGSKRAV

Vi beräknar utbredd last och punktlast. Med utbredd last menas att den totala belastningen är jämnt fördelad per kvadratmeter. Med punktlast menas att den totala belastningen är begränsad till en yta som är 200 x 200 mm. Både den utbredda lastberäkningen och punktlastberäkningen är viktig för rätt dimensionering.

tandad durk

Med hjälp av tandad durk kan halkrisken minimeras. Detta är särskilt användbart inom områden med risk för nedsmutsning av fett och olja och där risk för isbildning finns. Maximalt halkskydd får du med pressdurk som kan ha både tvärstål och bärstål i tandat utförande till skillnad från pressvetsad durk där bara bärstålet kan tandas.

Övre bilden: Maximalt halkskydd (R13). Både bär- och tvärstål i bågig, tandad pressdurk. Nedre bilden:  Pressvetsad durk i fyrkantig tandning.

Tandningen kan fås i tre olika utföranden. Som standard använder vi bågig tandning. Om önskemål finns om speciell typ av tandning eller R-klass tar vi fram förslag.

Eurostair tandad durk
Eurostair Durk nedfallande objekt

durk mot nedfallande objekt

Det finns många anledningar till varför man vill förhindra att objekt faller igenom durken. Entresoler där människor passerar under durken ska inte riskera att få föremål i huvudet. I butiker är hyllplan i durk ett sätt att förhindra varor att falla mellan planen och samtidigt släppa igenom ljus.

För att förhindra nedfallande objekt genom gallret väljer man tätare maskvidd. Man kan också välja så kallad ”offshoredurk” med en extra rundstång fastsvetsad på de vridna tvärstängerna i bärstålsriktningen. För att säkerställa att inget trillar eller åker över kanten sätts en sparklist som skydd. Speciellt viktigt att tänka på där gallerdurk finns ovan mark, som på gångbroar och entresolplan.

pressdurk till lagerhyllor

Vi tillverkar durkmoduler anpassade för lagerhyllor och pallställ. Durken dimensioneras för att klara kraven på lastvikter och tillverkas enligt kundens önskemål.

Det finns många fördelar med att använda durk som hyllplan. Det ger till exempel en säkrare och snabbare pallhantering och minskar även behovet av EUR-pallar när det passar verksamheten att placera gods direkt på durken.

Eurostair pressdurk lagerhyllor

VI HJÄLPER TILL MED PROJEKTERINGEN

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vi hjälper till med lastberäkningar och ger annan dokumentation. Vid beställning ritas varje trappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning. Oavsett när i processen vi möts, tittar vi på den bästa lösningen och vilka besparingar som kan göras utan att tappa kvalitet.

Vi använder cookies för att samla in data för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatsanvändning och marknadsföringsändamål. Se vår integritetspolicy