Modulramper

  • Total återanvändning
     
  • Tyst och stabil att gå i

  • Harmoniskt helhetsintryck

  • Minskat inköpsbehov vid återanvändning


Eurostair® Modulramper består av ett komplett rampsystem för total återanvändning med huvudvikten lagd på funktion, design och flexibilitet. 

Sträckmetalldurken ger maximal halksäkerhet året om. Den är enkel att hålla ren samtidigt som den håller smutsen utanför dörren. Den stabila och gedigna konstruktionen ger också en ramp som är tyst att gå i. Stödbenen är ledbara i rampens längdriktning och står därför alltid i lod. Storleken på stödbenen och deras placering på undersidan av rampmodulen ger rampen ett harmoniskt helhetsintryck. Hög kvalitet på rampdelar och detaljer kombinerad med varmförzinkning som ytbehandling ger lång livslängd och en underhållsfri produkt. Vanliga användningsområden är vid bostadsanpassning till hemmet och publika miljöer som behöver tillgänglighet.

Ett moduluppbyggt rampsystem

Med 5 olika modullängder och 3 olika bredder kan alla kombinationer av ramplängder och vilplansstorlekar åstadkommas. Modulerna kan enkelt kopplas i längdled och breddled t.ex. vid byggande av stora vilplan.

Vårt system baseras på standardmoduler, vilket ger effektiv lagerhållning och snabba leveranser. Våra montörer ger komplett service med offerter, projektering, montering, demontering, lagerregistrering och lagerhållning.

Den samlade kompetens vi erbjuder ger en garanti för att projektering/montering utförs på ett korrekt sätt vilket sparar tid och ger optimala lösningar till minimala kostnader.

Modulramp med barnsäkert räcke
+
+
+
+

Stora fördelar med våra räcken

Våra räcken är ledbara och står alltid i lod. Det gör att samma räckesmodul går att använda till både höger- och vänstersida av en lutande ramp samt till horisontella vilplan. Räckenas utförande gör att alla ramper och vilplan kan fås att passa in i olika miljöer. Alla våra räcken är konstruerade så att man inte behöver byta grepp när man går utmed rampen, de är följsamma utan vassa kanter eller några stopp. Vårt räcke nr 1 är dessutom barnsäkert och ger säkerhet även vid stora höjdskillnader.

Total återanvändning: praktiskt och ekonomiskt

EUROSTAIR® Modulramp har en flexibilitetsgrad på 100%. Våra ramper bygger på ett modulsystem där samtliga moduler levereras med förborrade hål runtom, detta gör varje modul kopplingsbar på alla sidor. Med vårt systems standardmoduler går det att bygga ramper och vilplan i alla storlekar. Kombinationsmöjligheterna blir därmed oändliga. Detta faktum borgar för ett framgångsrikt återanvändande och därmed stora ekonomiska besparingar.  

Återanvändning är inte samma sak som återvinning, idag kan de flesta produkter återvinnas. Att framgångsrikt återanvända en produkt betyder istället att utnyttja produktens hela tekniska livlslängd. Framgångsrik återanvändning av ramper kräver dessutom ett rampsystem som har hög flexibilitetsgrad. De flesta ramper som monteras inom ramen för bostadsanpassning behövs endast några få år. För var femte ramp upphör behovet inom bara 12 månader. Att kunna återanvända handikappramper är därför högintressant då den tekniska livslängden är 30-50 år. Ju högre flexibilitetsgrad rampsystemet har desto större möjlighet att rampen passar vid nästa ställe där behov uppstår!

Minskat inköpsbehov VID ÅTERANVÄNDNING

Vår statistik baserar sig på att en ramp används i genomsnitt fem år på varje plats. Detta innebär att 20 % av ramperna bara används i ett år för att sedan återanvändas vid en ny anpassning. Tabellen till höger visar inköpsbehovet av ramper under en 10-årsperiod. I tabellen har vi utgått ifrån att 20 % av ”inköpta ramper totalt” kan återanvändas varje år och att årsbehovet är 50 st ramper.

En modulramp med 999 liv

Genom rampsystemets uppbyggnad i små moduler säkras möjligheten till återanvändning vid kommande justeringar. Samma standardiserade modul används i både vilplan och ramp. Alla modulerna är förborrade och detta gör att de kan kopplas ihop för utformning av stora vilplan. Räckena är ledbara och kan därför användas både för vilplan/ramp och till vilken sida som helst. Om en kortare ramp behövs vid återanvändningen kopplar man bort en eller flera moduler och använder de överblivna rampmodulerna till andra anpassningar. Vid återanvändningen får man en ramp med rätt längd och binder inte kapital i en för lång ramp. Behövs en längre ramp kompletterar man med en eller flera nya moduler. Det gör rampsystemet lika kostnadseffektivt oavsett storlek. Hög kvalitet på rampdelar och detaljer kombinerad med varmförzinkning som ytbehandling ger lång livslängd och en underhållsfri produkt. Till vänster visas några av dom möjliga återanvändningsformat som kan skapas av ursprungsrampen, utan att man måste köpa till några extra delar.

RÄCKEN TILL VÅRA RAMPER

Barnsäkert räcke

Räcke nr 1 - vårt barnsäkra räcke, helt i varmförzinkat stål. Ett barnsäkert räcke som även ger hög säkerhet vid stora höjdskillnader. Handledaren är försedd med svart plastlist. Stolpar: 20 x 20 mm. Topplist: 6 x 40 mm. Svart PVC-list för handledare.

Aluminiumräcke

Räcke nr 2 - Kopplat aluminiumräcke med utrymme mellan stolpen och handledaren, vilket gör att det går att passera stolpen utan att släppa greppet om handledaren. Stolpar: 40 x 40 mm i eloxerad aluminium. Avåkningsskydd: 3 x 150 mm i varmförzinkat stål.

INSPIRATION

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?