Vanliga frågor (FAQ)

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna som rör våra produkter på ett och samma ställe. För mer specifika frågor ring eller maila oss.

Spiraltrappor av höghållfast stål, lätta och snabba att montera.

Från en av de ledande trapptillverkarna i Europa.

Spiraltrappor

Vad används spiraltrappor till?

Spiraltrappor används till utrymningsvägar, industritrappor och inomhustrappor för att ta upp nivåskillnader mellan olika våningsplan. Oftast monteras spiraltrappor för utrymning på utsidan av fastigheten. Spiraltrappor inom industrin används både på insida och utsida och hanterar gångvägar och nivåskillnader mellan olika våningar. Premium trappor och Concepttrappor hanterar oftast inomhus nivåskillnader och blir därmed centrala delar i rummen. Vi kallar Concepttrappan en designad möbel.

Vilka krav gäller för en spiraltrappa?

Kraven ställs alltid utifrån byggnadens klassdefinition. Byggnadsklassen bestämmer kraven för bärkraft som styrs av nationella annex från Eurocodes. Räckeshöjder kan variera för olika byggnadsklasser. Utformningen av trappan styrs av den funktion trappan skall ha. Därför kan dörröppningar vara styrande för trappradier i en utrymningssituation. Frihöjden i trapplöp och under trapplöp har betydelse för hur trappan måste utformas geometriskt. Steghöjd och stegdjup berättar vilken trappvinkel trapplöpet kommer ha. Stegdjupet berättar hur bra spiraltrappan kommer vara att gå i. Tänk speciellt på när du rör dig nedåt i trappan. Fotrörelsen gör att vid små stegdjup kommer du endast använda hälen på foten att gå på. Start och avslut av trapplöpet styr vi alltid med vinklar på planen. Därav klarar vi att hålla ett bra stegdjup på våra spiraltrappor.

Hur monteras en Eurostair® spiraltrappa?

En envånings spiraltrappa byggs idag med ett centrumrör där planen skruvas mot röret och sedan lodas och fixeras mot fasaden. Trappstegen skruvas därefter på centrumröret. Räckesstolpar fästs sedan i yttersida av steget och binder därmed ihop trappstegen till en fackverkskonstruktion med stabilitet och bärkraft. Räckesstolparna bär sedan räckesfyllnaden med plåt eller byglar. På räckesstolparna monteras slutligen en handledare i lämpligt material. Eventuella steg ytor monteras slutligen på (Vid trä ytor). Moderna trappor byggs ofta i höghållfasta stål material som ger lägre vikter och därmed lägre miljöpåverkan i alla processer från produktion, ytbehandling, transport. Våra montörer vittnar om marknadens enklaste och snabbaste montage som görs med endast två olika enkla fasta nycklar.

Utgår ni från design eller funktion?

När vi arbetar med våra trappor ser vi alltid en trappa som en helhet. I Skandinavien är funktion ofta den viktigaste ingrediensen samtidigt som man i europa ofta ser designen viktigare. Vi vill med de mer exklusiva trapporna att göra både och. Funktion genom en gedigen konstruktion och design genom smart genomtänkta detaljer. Vår målsättning med spiraltrappor är att behålla den runda fina formen och låta den gå igen i stegyttersidan. På så sätt får vi en framträdande rundhet och inga kantiga som man ofta ser på marknaden. Vår 3D-bockade runda och fina handledare är ett sådant exempel.

Kan jag montera min Eurostair® trappa själv?

Ja, normalt kan du montera trappan själv! Du behöver varken specialkunskaper eller specialverktyg. Monteringsanvisningar får du av oss. Titta gärna på monteringsanvisningen här på hemsidan.

Hur mäter eller anger jag spiraltrappans höjd?

Det korta svaret är att det är från undre planets färdiga golv till nästa bjälklags färdiga golv. Det lite längre svaret ger fördjupade kunskaper i detta ämne: Till att börja med beror på om det är ett eller flera våningsplan. Om det är ett våningsplan är det enklare. Då mäter du höjden från första bjälklagets färdiga yta, lägger till tjockleken på eventuell golvbeläggning. Då har du en nollpunkt. Sen mäter du höjden upp till nästa bjälklags färdiga yta och lägger till tjocklek på eventuell golvbeläggning. Detta är trappans färdiga höjd. Om trappan består av flera våningsplan i höjd så anges höjden på samma sätt med referens från ovankant spiraltrappans första plan till ovankant spiraltrappans andra plan, andra planet till tredje planet och så vidare. Om det skall läggas golvbeläggning måste även denna räknas med. 
När trappan levereras med Eurostair golvbeläggning färdig, behöver inte denna tjocklek läggas på, men fortfarande behöver man ha kontroll på och noggrant iaktta eventuella golvbeläggningars påverkan på trappans färdiga höjd.

Hur viktiga är detaljerna i en trappkonstruktion?

Detaljerna är A och O. Till exempel är det viktigt att handen kan löpa utefter handledaren utan att fastna i infästningar eller vassa kanter. Trappstegen skall vara trygga och halksäkra att sätta foten på. Detaljerna är ofta det som skilljer olika tillverkares produkter. Kunskapen omkring en godtagbar lösning för oss på Eurostair sitter inte bara i den tekniska lösningen men också i den känsla designen ger för den som skall titta på produkten dag efter dag. Vårt utvecklingsteam arbetar ständigt med att utöka vårt produktsortiment för att möta morgondagens kunder och efterfrågan. Vi tar ofta in speciallösningar för våra kunder i kombination med standardprodukten. Våra kunder uppskatter det verkligen; lite egen identitet värmer alltid. Mer rationell produktion, mer användning av moderna stålmaterial, designförbättringar, anpassningar för specifika styrda behov osv. är ständigt på dagordningen för utvecklingsteamet.

Varför används höghållfast stål i Eurostairs trappor?

Spiraltrappor är en gammal hantverkskonst. Under förra århundradet så byggdes trapporna till helt andra kravspecifikationer och i vanligt ”bonnjärn”. Eurocodes och säkerhetsfaktorer är krävande och vi jobbar därför med lämpliga material som kan klara dessa krav. Med modernt höghållfast stål och konstruktionsmässigt optimerad design har vi tagit trappkonstruktion och produktion till en ny nivå. Att vi med våra smarta materialval på samma gång får med miljövänligheten gör valet enkelt.

Kan jag beställa en trappa med trästeg från er?

Ja, du kan köpa våra trappor med många olika typer av trä i stegen. Som standardval har vi ek, ask, valnöt m.fl. träslag. Vi erbjuder även valfri ytbehandling, oljad, lackad eller natur. Vi kan även leverera kontrastmarkering på första och sista stegen.

Kan jag montera belysning i Eurostairs trappor?

Ja, det går alldeles utmärkt. Handledare och steg kan försees med belysning och då företrädesvis RGB led för färgsättningens skull. Vi arbetar med olika LED-ljuskällor som ger diskret montering och spännande belysning. Kontakta oss för vilka möjligheter som finns för just ditt projekt.

Är Eurostairs spiraltrappor för både inom- och utomhusbruk?

Ja, våra Standard och Premiumtrappor kan du använda både inne och ute. Exklusivtrappan är en designtrappa endast avsedd för inomhusbruk.

Vilka spiraltrappsmodeller finns det i ert sortiment?

Det finns tre olika modeller av spiraltrappor. En modell Standard som primärt används för industriell och utrymningsändamål. Vår modell Premium är avsedd primärt för invändig användning men går också att använda utomhus. Vår tredje modell Exklusiv är en trappmodell som är en kundanpassad designtrappa för inomhusanvändning.

Jag behöver ha ett "barnsäkert" räcke, vad menas med det?

Ett barnsäkert räcke i en trappa bör vara minst 900 mm högt och inte ha vertikala öppningar större än 100 mm. Tänk också på att räcket inte bör innehålla horisontella delar som kan medföra klättring! Vill du ha en helt barnsäker trappa bör du heller inte ha större avstånd än 100 mm mellan planstegen.

Vilka steghöjder kan man välja för en spiraltrappa?

Spiraltrappan kan byggas med steghöjder från 150 till 200 mm. Steghöjden är tillsammans med stegdjupet med på att bestämma trappvinkeln. Trappans fria höjd (min 2000 mm) kan bli svår att hålla om steghöjden blir satt lågt.

Hur planerar jag plattformen som är överst på en spiraltrappa?

Till att börja med är det viktigt vilket håll man ska gå i trappan, nedåt eller uppåt, eller både och? Om det är en ren utrymningstrappa behöves inte utrymme för att kunna stå och öppna dörren från utsidan. Då är behovet endast en plattform som ger en tryggt första steg utanför dörren innan du kliver vidare ner i trappan. Skall trappan däremot användas i båda riktningar är det är viktigt att plattformen ger dig plats att stå när du skall öppna dörren från utsidan, så att du inte behöver stå nere i trappan. En plattform för en trappa du skall gå uppåt i kräver med andra ord en större plattform än en ren utrymningstrappa.

När skall man välja att ha en spiraltrappa framför en raktrappa?

Generellt kan man säga att en spiraltrappa inte ska användas som primär väg i en offentlig miljö. Detta då det kan vara trångt och besvärligt att möta någon annan i trappan. I de fallen är det bättre att välja en rak trappa framför en spiraltrappa. En spiraltrappa passar istället bäst som alternativ väg eller då ett mindre antal personer använder den som färdväg. En spiraltrappa är dock platsbesparande och tar mindre golvyta i anspråk än en rak trappa vilket gör att det kan vara fördelaktigt med en spiraltrappa om det är dåligt med plats.

Vilka modeller avspiraltrappor erbjuder ni ?

Det finns tre olika modeller av spiraltrappor. En modell Standard som primärt används för utvändig industriell användning. Vår modell Premium är avsedd primärt för invändig användning. Vår tredje modell Exklusiv är en trappmodell som är en 99% kundanpassad designtrappa för inomhusanvändning.

Vad karaktäriserar er spiraltrappa Eurostair® Standard?

Eurostairs modell Standard byggs av standardkomponenter och hantverket är begränsat till detaljer och måttanpassningar av plan och infästningar. Trapporna tillverkas i volym industriproduktion med hög automationsgrad. Trappan levereras normalt i galvaniserat utförande men kan även fås pulverlackerad eller duplexbehandlad. Priset är lågt.

Vad karaktäriserar er spiraltrappa Premium?

Eurostairs modell Premium tillverkas delvis av standardkomponenter från lager men det tillkommer även en gedigen hantverksproduktion av räckesdetaljer och plattformar. Ytbehandlingen är vanligtvis en pulverlackering med zinkprimer som följs av ytterligare ett lager pulverlack. Priset är högre.

Vad karaktäriserar er spiraltrappa Exklusiv?

Eurostairs exklusiva Concept spiraltrappa är en produkt som tillverkas styckvis enligt hantverks principer. Valmöjligheterna är enorma och kraven på design och kvalité är höga. Materialval, detaljer och identitet karakteriserar frågorna från våra kunder kring vår exklusiva trappa.

Hur väljer man räckesmodell?

- Vi erbjuder ett brett utbud av standardmodeller. Inom industrin vill man ha enkla säkra räcken medans offentliga miljöer och hem måste vara barnsäkra. Vi har räcken för alla situationer. Alla våra räcken kan lackas i någon av våra 18 standardkulörer eller valfri om projektet så kräver. Handledaren kan vara i stål eller trä. Vi löser alla räckestyper och situationer.

Kan ni leverera centrumrör med handledare?

Javisst, vid vissa tillämpningar är det önskvärt att ha en handledare både på in och utsida av trappan. Då kan vi levera trappor med handledare som följer mittröret vid trappans centrum.

Kan jag få belysning i era spiraltrappor?

Ja, det går alldeles utmärkt i våra Premium och Concepttrappor. Vi arbetar med olika LED-ljuskällor som ger mycket diskret och spännande belysning. Det kan vara belysning i handledare eller som belyser steget. Kontakta oss för vilka möjligheter som finns för just ditt projekt.

Kan jag montera belysning i stegen på era spiraltrappor?

Ja, det kan du få både i Premium och Concepttrappan. Det är ofta lämpligt både för utseende och säkerhet. Vi arbetar med olika LED-ljuskällor som ger mycket diskret och spännande belysning. Kontakta oss för vilka möjligheter som finns för just ditt projekt.

Vad är den maximala bredden på Eurostairs spiraltrappor?

Det är lite olika beroende på vilken av våra trappmodeller du tittar på. Standardtrappan erbjuder vi i radier från 700 till 1200 mm. Premiumtrappan har vi i radie från 900 till 1400 mm. Conceptrappan är en 99% kundanpassad produkt och erbjuds i radie från 1000 ända upp till 1500 mm. Vi kan på förfrågan erbjuda andra bredder, men eftersom en spiraltrappa är en komplex produkt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att genomföra din idé.

Hur hög kan jag göra spiraltrappan om den ska vara en utrymningstrappa?

Våra trappor är konstruerade för extrema förhållanden. Genom att vi använder höghållfast stål kan vi ytterligare öka möjligheterna vid höga krav på användning. Kontakta oss så hjälper vårt säljare och konstruktörsteam dig.

Hur hög kan ni göra en spiraltrappa?

Våra trappor kan byggas mycket höga. Exempelvis har vi levererat mycket höga utanpåliggande trappor till Strängnäs kraftvärmeverk. En nyckel är att vi använder höghållfast stål. Det gör att vi samtidigt som stålet är extremt starkt får vi lägre vikter att hantera när trappan växer i höjd.

Vilka ytbehandlingar kan jag beställa på Eurostairs spiraltrappor?

Vi har valen varmförzinkning, pulverlackning eller Duplexbehandling. Duplexbehandling är både varmförzinkning och pulverlackning. Utomhustrappor och trappor i utsatt inomhusmiljö ska alltid varmförzinkas. En målad utomhustrappa får det vi kallar Duplexbehandling. Inomustrappor kan i de flesta fall endast Pulverlackas.

Vilka färger kan jag beställa min spiraltrappa i ?

Vi har 18 stycken standard-färger i RAL-skalan. Utöver det kan vi lacka i vilken färg du än önskar, kontakta oss för mer information. Alla lackering av våra produkter sker genom pulverlackering, ett kvalitativt och miljömässigt överlägset målningssystem.

Kan jag få trästeg i Eurostairs spiraltrappa ?

Ja, det går att använda trästeg i alla våra tre typer av spiraltrappor. Vi kan leverera de flesta träslag från furu till valnöt, välkommen att kontakta oss.

Har ni någon trappa för en exklusiv hem-eller kontorsmiljö?

Ja, vår modell spiraltrappa Exklusiv är utvecklad för design och exklusiva miljöer med höga krav på utseende och form. Det är en trappmodell som är en 99% kundanpassad designtrappa för inomhusanvändning. Den kan vi tillverka med en diameter på upp till tre meter! Då blir det en svepande och vacker trappa i hemmiljö, kontor, butik eller liknande miljöer med mycket höga krav på estetik.

Raka trappor

Är era raka trappor för både inom- och utomhusbruk?

Ja, våra raka trappor är kundanpassade och passar både inomhus och utomhus.

Vilka steghöjder kan man välja?

Spiraltrappan kan byggas med steghöjder från 150 till 200 mm. Steghöjden är tillsammans med stegdjupet det som bestämmer trappvinkeln.

Är era raka trappor barnsäkra?

Med en steghöjd på maximalt 200 mm och barnsäkra räckesmodeller är trapporna barnsäkra. Det viktiga för att en trappa ska klassas som barnsäker är att det inte finns några vertikala eller horisontella öppningar som är större än 100 mm.

Kan jag montera belysning i trapporna?

Ja, det går alldeles utmärkt i våra Premium och Concepttrappor. Vi arbetar med olika LED-ljuskällor som ger mycket diskret och spännande belysning. Det kan vara belysning i handledare eller som belyser steget. Kontakta oss för vilka möjligheter som finns för just ditt projekt.

Kan jag montera belysning i trappstegen?

Ja, det kan du få både i Premium och Concepttrappan. Det är ofta lämpligt både för utseende och säkerhet. Vi arbetar med olika LED-ljuskällor som ger mycket diskret och spännande belysning. Kontakta oss för vilka möjligheter som finns för just ditt projekt.

Vilka bredder kan jag få på Eurostairs raka trappor?

Våra raka trappor byggs helt på beställning och då väljer du som kund bredd så löser vi konstruktion och produktion. Allmänt kan sägas att mindre än 700 mm är inte lämpligt. En bredd på trappsteget med 1100 mm blir en bra trappa men tänk då på att det försvinner fri bredd pga handledarna, ca 100 mm per sida. Skall man kunna mötas i trappan behöver ha en trappstegsbredd på 14-1500 mm.

Hur mäter eller anger jag raka trappans höjd?

Det korta svaret är att det är från undre planets färdiga golv till nästa bjälklags färdiga golv. Det lite längre svaret ger fördjupade kunskaper i detta ämne: Till att börja med beror på om det är ett eller flera våningsplan. Om det är ett våningsplan är det enklare. Då mäter du höjden från första bjälklagets färdiga yta, lägger till tjockleken på eventuell golvbeläggning. Då har du en nollpunkt. Sen mäter du höjden upp till nästa bjälklags färdiga yta och lägger till tjocklek på eventuell golvbeläggning. Detta är trappans färdiga höjd. Om trappan består av flera våningsplan i höjd så anges höjden på samma sätt med referens från ovankant trappans första plan till ovankant trappans andra plan, andra planet till tredje planet och så vidare. Om det skall läggas golvbeläggning måste även denna räknas med. 
När trappan levereras med Eurostair golvbeläggning färdig, behöver inte denna tjocklek läggas på, men fortfarande behöver man ha kontroll på och noggrant iaktta eventuella golvbeläggningars påverkan på trappans färdiga höjd.

Vilka ytbehandlingar kan jag beställa på Eurostairs raka trappor?

Vi har valen varmförzinkning, pulverlackning eller Duplexbehandling. Duplexbehandling är både varmförzinkning och pulverlackning. Utomhustrappor och trappor i utsatt inomhusmiljö ska alltid varmförzinkas. En målad utomhustrappa får det vi kallar Duplexbehandling. Inomustrappor kan i de flesta fall endast Pulverlackas.

Vilka färger kan jag beställa min trappa i ?

Vi har 18 stycken standard-färger i RAL-skalan. Utöver det kan vi lacka i vilken färg du än önskar, kontakta oss för mer information. Alla lackering av våra produkter sker genom pulverlackering, ett kvalitativt och miljömässigt överlägset målningssystem.

Kan jag ha trästeg i Eurostairs raka trappor ?

Ja, det går att använda trästeg i alla våra tre typer av raka trappor. Vi kan leverera de flesta träslag från furu till valnöt, välkommen att kontakta oss.

Montage

Kan man låta montera trappan med egen personal ?

Det går outmärkt. Se gärna vår Montageanvisning för den produkt du önskar. Du hittar dessa under ”Dokumentation” överst på vår webbsida.

Hur levereras era trappor?

Våra trapporna levereras alltid montagefärdiga. Allt är snyggt förpackat i vita kartonger och centrumröret är transportförpackat för att inte skadas under leverans. Alla beslag, bultar och andra fästanordningar levereras i en tydligt uppmärkta förpackningar.

Vad behöver finnas på byggplatsen när trappan kommer?

Det behövs en truck som lyfter av pall(arna) med din leverans. Om det är en inomhustrappa måste denna leverans förvaras i torrt utrymme inomhus till det montage kan ske.

Vad har ni för krav när Eurostairs montörer är på arbetsplatsen?

Det skall finnas tillgång till omklädningsrum, pausutrymme och toalett. Vi behöver även elanslutning på montageplatsen. Material till trappan behöver lyftas (truck, pallyyftare eller kran) till den plats där trappan skall monteras. Om trappan är mer än en våning hög, kontakta oss efter leverans för att bestämma vad ni behöver anordna i lyfthjälpmedel eller ställningar för att vi skall kunna montera trappan på ett säkert sätt.

Hur lång tid tar det att montera en trappa ?

Ungefär en dag per trapplopp. En våning tar ca en dag, fyra våningar ca 4 dagar. Mer komplicerade trappor kan ta längre tid. Kontakta oss för uppgift om beräknad montagetid för just din trappa.

Vad händer om det fattas delar när jag ska montera trappan?

Vi lägger stor vikt vid att våra sändningar skall vara kompletta. Skulle det ändå vara något ni undrar över, kontakta vår Support +46 (0)54 85 00 40 så hjälper vi er skyndsamt med detta.

Företaget Eurostair®

Hur länge har Eurostair® funnits?

Eurostair® grundades 1992, då under namnet Nordiska Stålprodukter. Idag finns företaget med säljkontor och produktion i sex länder och levererar till hela norra Europa.

Vad är unikt med Eurostairs produkter?

Eurostair® startade 1992, då under namnet Nordiska Stålprodukter. Grundaren Tor Pederssen som har en bakgrund som pilot inom trafikflyg såg alla fördelar att i produktion av stålprodukter använda Höghållfast stål istället för vanligt ”bonnstål”. Höghållfast stål är grunden i Eurostairs produkter än idag.

I vilka länder finns Eurostair®?

Eurostair® har idag försäljning till hela norra Europa. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad i Sverige och Eurostair® har sedan dotterbolag med säljkontor eller produktion i Sverige, Norge, Danmark, Polen och Tyskland.

Vad innebär Höghållfast stål ?

Det är ett stål som är många gånger starkare än vanligt stål (stålet har en flera gånger högre "sträckgräns"). Det gör att man kan använda mindre stål för samma styrka i en konstruktion, som därmed får betydligt lägre vikt.

Är inte höghållfast stål väldigt dyrt?

Höghållfast stål är dyrare än vanligt stål, men genom mindre materialåtgång blir kostnaden optimerad efter de hållfasthetskrav man har. Höghållfast stål har också längre livslängd.

Vad är fördelarna med Höghållfast stål?

Det är mycket starkare och ger mindre vikt i konstruktionen än vanligt stål. Det gör att våra produkter får lägre viktbelastning i byggnadskonstruktioner, blir lättare att hantera på byggplatsen, ger lägre energiåtgång i transportled, det blir lättare komponenter vid montage. Detta är bara några av fördelarna. Sammantaget ger det fördelaaktiga klimateffekter att använda Höghållfast stål istället för vanligt stål.

CE märkning av produkter för byggmarknaden. Vad betyder det?

CE märkningen berättar att produkten är godkänd att säljas/marknadsföras på EU marknaden. Den berättar ingenting om kvalitet. Däremot så definieras ett krav om en harmoniserad standard som måste följas för att få använda CE som märkning. Normalt är det en EAD eller harmoniserade normer som EN1090 eller EN 3834 som får användas som referens för hur produkten är tillverkat. Normerna beskriver hur svetsningen av produktet skall ingå i en styrd process samt vara spårbar. Kraven om bärkraft finns med från Eurocodes.

Trapplexikon

Vad är det för krav på en Barnsäker trappa ?

Det viktiga för att en trappa ska klassas som barnsäker är att det inte finns några vertikala eller horisontella öppningar som är större än 100 mm. Vår modeller som anges barnsäkra uppfyller dessa krav.

Vad är fingeravstånd ?

Det är avståndet mellan handledare och vägg för att ge plats för fingrarna när man låter handen löpa med handledaren.

Hur ser en öppen trappa ut ?

Det är det vanligaste utförandet på våra trappor. En öppen trappa saknar de vertikala sättstegen som binder samman planstegen. På raka trappor måste man beakta barnsäkerhet på dessa trappor. Ingen öppning på en barnsäker trappa får ha öppningar som är större än 100 mm.

Vad är frihöjd ?

Det är höjden över trappan mätt lodrätt i gånglinjen på det steg där trappan passerar under bjälklagskanten, bör vara minst 2000 mm. På spiraltrappor kan alltför brant lutning göra att man slår i huvudet i underkanten på trappstegen ovanför.

Vad är gånglinje ?

Det är ett mått som inte behövs för att bygga eller planera en trappa. Gånglängden kan man räkna ut, men används bara vid utrymningsplanering. Det är en tänkt linje i trappan, ca 1/3 av trappbredden från trappans yttersida.

Hur vet jag vilken gångriktning en spiraltrappa benämns ?

Vänster eller högertrappa definieras som att du står nere vid trappans fot och tittar åt vilket håll trappan snurrar. Med andra ord, när vi kliver in i trappan går du vänster eller högervarv, det är ”gångriktning”.

Vad är handledare ? 

Det är den ledstång som är avsedd att stödja sig med handen på när man går i trappan. Det finns alltid en yttre och ibland även en inre handledare. Den skall ha en bra form för att man skall få ett bra grepp och kännas bra att hålla i. En handledare skall inte ha utstickande delar eller klamrar.

Hur vet jag trapplutningen ?

På en rak trappa anges lutning mellan golv och vangstycke/balk.

Vad är plansteg ? 

Det är ovandelen på trappsteget, den del man sätter foten på.

Vad är räckespinnar ?

Det är de spjälor som binder samman vangstycket/trappsteget med överliggaren på trappans fria sida.

Vad är räckesstolpar ? 

Det är bärande stolpar i form av start, slut och eller hörnstolpar. De är en del av räckeskonstruktionen.

HUr uttrycker jag trappans slagning ?

Det avser åt vilket håll en L- eller U-trappa svänger när man står nedanför trappan. Höger eller vänsterslagning.

Vad är slutsteg i en trappa ? 

Det är översta steget i trappan, det ligger i plan med golvnivån. På en spiraltrappa ersätts slutsteget av en planyta som kan vara fyrkantig eller annan form för att ge bekväm avstigning ur trappan.

Vad är stegdjup i en trappa ? 

Det är djupmåttet på plansteget på en rak trappa sett ovanifrån. På en spiraltrappa anges detta på annat sätt.

Vad är en trappas steghöjd ?

Det är höjden mellan två planstegs trampyta. För att en trappa skall vara bekväm att gå i får steghöjden inte vara för stor, 160 - 185 mm är riktvärde, men det beror också på vad trappan har för stegdjup. På spiraltrappor fungerar det annorlunda, vi hjälper alltid till så att du får en så bekväm trappa som möjligt.

Vad är trappans sättsteg ? 

Det är den fyllning som kan ligga i bakkant mellan två plansteg för att göra en trappa tät.

Vad är stängd trappa ? 

Det är en trappa som har lodräta sättsteg som sammanbinder planstegen till en tät trappa.

Vad är trappbredd ? 

Det är trappans totala bredd inklusive vangstycken och räcken.

Vad kan en trappa ha för former och hur anges den ?

Grundformerna på en trappa är Rak-, L-formad eller U-formad trappa. Vi tillverkar förutom dessa trappor även spiraltrappor, något som är vår specialitet.

Vad är trapphål eller valvöppning ? 

Det är den öppning i bjälklaget som trappan går upp igenom till nästa golvplan. Det är viktigt att öppningen är tilräckligt stor så att man inte slår i huvudet vid passage i trappan. Mest kritiskt är det vid passage nedåt i trappan.

Hur mäter eller anger jag trapplängd ?

Trappängden projiceras med en linje rakt ovanifrån. Skall ej förväxlas med gånglinjens längd (gånglinjen får alltid ett större mått än trapplängden).

Vad är trapphöjd ? 

Det är måttet från färdigt golv där trappan startar till det färdiga golvet där trappan ansluter till nästa plan.

Vad är stegnos på en trappa ?

Det är framkanten på trappsteget. Stegnos kallas det när det sticker ut över trappsteget nedanför. Stegnosen benämns ibland även som trappnos.

Vad är underliggande vang ? 

Det är när vangen ligger under planstegen och kan placeras mer eller mindre indragna under planstegen.

Vad är vang eller vangstycke ? 

Det är trappans sidor eller bärande balkar som bär trappan. På en spiraltrappa bärs trappan förenklat av centrumröret och vissa trappor har då vangstycke i ytterkant, andra inte.

Vad är vilplan på en trappa ?

Det är ett eller flera större stegplan eller avsatser som delar trappan så att den delas upp i flera trappetapper. Det är vanligast på L- eller U-trappor och även på långa raka trappor. Trappor som löper över flera våningar har nästan alltid vilplan.

Vad är våningsräcke eller valvkantsräcke ?

Det är de räckesdelar som löper runt en golvöppning eller en trappöppningi ett bjälklag. I Sverige skall räcket vara minst 1100 mm högt.

Vad är överliggare i en trappa ? 

Det är ett annan benämning på handledare eller ledstång som fästs ovanpå räckespinnarna och håller samman räcket.

Vi använder cookies för att samla in data för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatsanvändning och marknadsföringsändamål. Se vår integritetspolicy