LÄTTDURK

  • Låg vikt

  • Stabil konstruktion

  • Mindre materialåtgång

  • Olika ytprofiler och perforeringar

  • Snabb och enkel installation

  • Upp till 3 meter spännvidd utan underkonstruktion

Lättdurk är plank av bockad stålprofil och kan tillverkas med perforerad, slitsad eller tät yta. Den klarar mycket längre spännvidder än gallerdurk och ger en stark och lätt konstruktion. Man sparar material med enklare och glesare upplag och på grund av den låga vikten går montagearbetet också snabbare. Det går att få lättdurk i varmförzinkad stål, rostfritt stål och i aluminium. De perforerade och slitsade ytorna ger bra halkskydd och ett genomsläpp som inte upplevs så glest när den används på höga höjder. Lättdurk kan med fördel användas till trappsteg, gångbroar, plattformar och bjälklag.

Eurostair lättdurk

Material: Varmförzinkat stål, rostfritt stål och Aluminium

Plåttjocklek: 1,5 - 3 mm

Maximal längd: 3000, 4000 och 6000 mm beroende på material

Övriga val:

  • Stansade hål på durkens långsida

  • Rama in plankor med ett plattstål för att få behändiga sektioner,

till exempel 1000x1000 mm

  • Luckor och fastsvetsade jordningspunkter

  • Välja bockningsutförande

Perforerad lättdurk har uppressade och/eller nedpressade hål. Det finns flera olika mönster och hålstorlekar beroende på vilka egenskaper man vill åt. Uppressade hål ger en halkskyddande effekt medan nedpressade hål dränerar. Är hålen stora ger det högre genomsikt än om hålen är små.

Slitsad lättdurk kännetecknas av tandade slitsade, runda eller avlånga hål, som ger mycket bra halkskydd. Bra genomsläpp för smuts och vätskor. Används där det ställs höga krav på halksäkerhet.

Tät lättdurk kan ha uppressad yta utan hål eller vara helt slät. Den uppressade ytan ger en halkskyddande effekt utan genomsläpp. Till våtrum finns ytor med gummikåpor som halkskydd.

Modeller

Eurostair lättdurk modell prozaw

MODELL PROZAW

Perforerad lättdurk. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm hög.

Eurostair lättdurk modell pronop

MODELL PRONOP

Tät lättdurk. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm hög.

Eurostair lättdurk modell proser

MODELL PROSER

Slitsad lättdurk. Hålbild: 14 mm, c/c. 30 mm, 3 mm hög.

Eurostair lättdurk modell proste

MODELL PROSTE

Perforerad lättdurk. Hålbild: 8 mm, c/c. 62,5 mm, 3 mm hög.

Eurostair lättdurk modell proges

MODELL PROGES

Tät lättdurk. Hålbild: Ø 11 mm, c/c. 20/25 mm, 3 mm hög.

Eurostair lättdurk modell prodop

MODELL PRODOP

Tät lättdurk inkl. gummikåpor. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm djup.

Eurostair lättdurk modell prorun

MODELL PRORUN

Perforerad lättdurk. Hålbild: 2x Ø 8 mm, c/c. 30 / 50 mm, 3 mm hög.

Eurostair lättdurk modell prolad1

MODELL PROLAD1

Steg i stål (2 mm) med en rad perforering.
 Hålbild: Ø 12 mm, c/c. 25 mm, 5mm hög.

Eurostair lättdurk modell prolad2

MODELL PROLAD2

Steg i stål (2 mm) med två rader perforering.
 Hålbild: Ø 12 mm, c/c. 25 mm, 5mm hög.

Vi använder cookies för att samla in data för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatsanvändning och marknadsföringsändamål. Se vår integritetspolicy