LÄTTDURK

  • Låg vikt

  • Stabil konstruktion

  • Mindre materialåtgång

  • Olika ytprofiler och perforeringar

  • Snabb och enkel installation

  • Upp till 3 meter spännvidd utan underkonstruktion

Lättdurk är plank av bockad stålprofil och kan tillverkas med perforerad, slitsad eller tät yta. Den klarar mycket längre spännvidder än gallerdurk och ger en stark och lätt konstruktion. Man sparar material med enklare och glesare upplag och på grund av den låga vikten går montagearbetet också snabbare. Det går att få lättdurk i varmförzinkad stål, rostfritt stål och i aluminium. De perforerade och slitsade ytorna ger bra halkskydd och ett genomsläpp som inte upplevs så glest när den används på höga höjder. Lättdurk kan med fördel användas till trappsteg, gångbroar, plattformar och bjälklag.

Material: Varmförzinkat stål, rostfritt stål och Aluminium

Plåttjocklek: 1,5 - 3 mm

Maximal längd: 3000, 4000 och 6000 mm beroende på material

Övriga val:

  • Stansade hål på durkens långsida
  • Rama in plankor med ett plattstål för att få behändiga sektioner, till exempel 1000x1000 mm
  • Luckor och fastsvetsade jordningspunkter
  • Välja bockningsutförande

Perforerad lättdurk har uppressade och/eller nedpressade hål. Det finns flera olika mönster och hålstorlekar beroende på vilka egenskaper man vill åt. Uppressade hål ger en halkskyddande effekt medan nedpressade hål dränerar. Är hålen stora ger det högre genomsikt än om hålen är små.

Slitsad lättdurk kännetecknas av tandade slitsade, runda eller avlånga hål, som ger mycket bra halkskydd. Bra genomsläpp för smuts och vätskor. Används där det ställs höga krav på halksäkerhet.

Tät lättdurk kan ha uppressad yta utan hål eller vara helt slät. Den uppressade ytan ger en halkskyddande effekt utan genomsläpp. Till våtrum finns ytor med gummikåpor som halkskydd.

Modeller

MODELL PROZAW

Perforerad lättdurk. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm hög.

MODELL PRONOP

Tät lättdurk. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm hög.

MODELL PROSER

Slitsad lättdurk. Hålbild: 14 mm, c/c. 30 mm, 3 mm hög.

MODELL PROSTE

Perforerad lättdurk. Hålbild: 8 mm, c/c. 62,5 mm, 3 mm hög.

MODELL PROGES

Tät lättdurk. Hålbild: Ø 11 mm, c/c. 20/25 mm, 3 mm hög.

MODELL PRODOP

Tät lättdurk inkl. gummikåpor. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm djup.

MODELL PRORUN

Perforerad lättdurk. Hålbild: 2x Ø 8 mm, c/c. 30 / 50 mm, 3 mm hög.

MODELL PROLAD1

Steg i stål (2 mm) med en rad perforering.
 Hålbild: Ø 12 mm, c/c. 25 mm, 5mm hög.

MODELL PROLAD2

Steg i stål (2 mm) med två rader perforering.
 Hålbild: Ø 12 mm, c/c. 25 mm, 5mm hög.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?