Tillval till raka trappor standard

Räcken, stegtyper och handledare finns i stort urval och kan väljas helt utifrån användningsområde och miljö. Vi erbjuder även specialkonstruerade trappor och plattformar som tillverkas efter dina önskemål.

En raktrappa kan placeras både inomhus och utomhus. Stegytorna blir extra viktiga om trappan står utomhus där det kan samlas is, snö och vatten som kan vara en säkerhetsrisk. Inomhus kan en designad trappa förändra hela upplevelsen av lokalen då räcken, stegyta och färgsättning kan anpassas till övrig inredning.

Steg

Steg- och planyta till våra raka standard trappor tillverkas i pressvetsad durk, pressdurk, tårplåt eller slätplåt. Våra hålbilder i stegsidan passar med Nordeuropas största tillverkares hålbilder för steg.

gallerdurkssteg raktrappa

Pressvetsade durkssteg

tårplåt stegyta raktrappa

Tårplåt

Stegdimension raka trappor

Stegsida mått

Räcken

Eurostair® räcken finns som standard i industri- eller barnsäkert utförande i en höjd av 1100 mm. Alla trappor levereras i standard utförande varmförzinkade enligt EN 1461, men kan också levereras pulverlackerade.

industriräcke Eurostair raktrappa

Industriräcke

rak trappa standard barnsäker

Barnsäkert räcke

Inre handledare

Eurostair® raka trappor och planer kan utrustas med inre handledare. Den placeras under den vanliga handledaren för att öka tillgängligheten för till exempel barn. Ytbehandling och val av handledare bestäms ofta beroende på om trappan ska vara inomhus eller stå utomhus och bli exponerad av väder och vind.

varmförzinkad inre handledare raktrappa

Varmförzinkad inre handledare

Pulverlackerad inre handledare raktrappa standard

Pulverlackerad inre handledare

Skyddsburar

Om raka trappan står i en miljö där man vill minimera oönskat spring eller där det finns barn kan du välja till en skyddsbur för att förhindra tillträde till trappan. Till raka trappor finns två varianter av bur. Den ena monteras på vagnstycket och den andra är markansluten och fristående från trappan. 

skyddsbur på vangstycke rak trappa

Bur på vangstycket

markansluten bur rak trappa

Markansluten bur

Vangstycken

Tillsammans med vår konstruktör väljs typ av vangstycke utifrån vilken belastning (bärkraft) som trapporna behöver ha. Trappans utliggning, trappbredd och trappvinkel spelar också stor roll vid valet av vangstycke. Vi ser till att trappan följer Eurocodes och levererar alltid en 3D ritning till dig som visar hur utförandet av trappan förväntas bli. 

vangstycke av plattstål raktrappa

Vangstycke av plattstål

vangstycke u-balk raktrappa

Vangstycke U-balk

Vi använder cookies för att samla in data för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatsanvändning och marknadsföringsändamål. Se vår integritetspolicy