Tillval till raka trappor standard

Räcken, stegtyper och handledare finns i stort urval och kan väljas helt utifrån användningsområde och miljö. Vi erbjuder även specialkonstruerade trappor och plattformar som tillverkas efter dina önskemål.

En raktrappa kan placeras både inomhus och utomhus. Stegytorna blir extra viktiga om trappan står utomhus där det kan samlas is, snö och vatten som kan vara en säkerhetsrisk. Inomhus kan en designad trappa förändra hela upplevelsen av lokalen då räcken, stegyta och färgsättning kan anpassas till övrig inredning.

Steg

Steg- och planyta till våra raka standard trappor tillverkas i pressvetsad durk, pressdurk, tårplåt eller slätplåt. Våra hålbilder i stegsidan passar med Nordeuropas största tillverkares hålbilder för steg.

gallerdurkssteg raktrappa

Pressvetsade durkssteg

Stegen kan levereras i ett flertal olika stegdjup och bredder, från 500 mm till 1500 mm. Som lagervara har vi durkssteg 33x75 mm maskvidd. Barnsäkra trappsteg levereras genom en bakre sättstegslist samt främre sättstegslist på steget.

tårplåt stegyta raktrappa

Tårplåt

Steg i tårplåt där steget har ett tårmönster som bidrar till att skapa ett måttligt halkskydd. I och med mönstret är steget enkelt att hålla rent från vatten och skräp. Tårmönster i 30x10 mm symmetri.

Stegdimension raka trappor

Stegsida mått

Våra hålbilder i stegen, passar med Nordeuropas största tillverkares hålbilder. Detta gör att du, i de fall du endast behöver enstaka steg, kan köpa våra steg utan att behöva ändra hålbilden i vangstycket.

Räcken

Eurostair® räcken finns som standard i industri- eller barnsäkert utförande i en höjd av 1100 mm. Alla trappor levereras i standard utförande varmförzinkade enligt EN 1461, men kan också levereras pulverlackerade.

industriräcke Eurostair raktrappa

Industriräcke

Räckets höjd är 1100 mm. Räcket fästs med bultar till vangstycken och på planer.

rak trappa standard barnsäker

Barnsäkert räcke

Räckets höjd är minimum 900 mm. Ihop med sättstegslister på stegen får du en barnsäker trappa som varken har horisontella delar att klättra på eller öppningar på mer än 100 mm.

Inre handledare

Eurostair® raka trappor och planer kan utrustas med inre handledare. Den placeras under den vanliga handledaren för att öka tillgängligheten för till exempel barn. Ytbehandling och val av handledare bestäms ofta beroende på om trappan ska vara inomhus eller stå utomhus och bli exponerad av väder och vind.

varmförzinkad inre handledare raktrappa

Varmförzinkad inre handledare

Handledare och inre handledare i varmförzinkat utförande. Den inre handledaren placeras under den vanliga ledstången för att underlätta för barn.

Pulverlackerad inre handledare raktrappa standard

Pulverlackerad inre handledare

Inre handledare i pulverlackerat utförande. För att få bästa korrossionsskyddet jobbar vi alltid med en tvåstegsprocess vid pulverlackering. Först ett lager av zinkprimer för ett enkelt rostskydd och bättre ytfinish, sedan lägger vi på en RAL pulverlack.

Skyddsburar

Om raka trappan står i en miljö där man vill minimera oönskat spring eller där det finns barn kan du välja till en skyddsbur för att förhindra tillträde till trappan. Till raka trappor finns två varianter av bur. Den ena monteras på vagnstycket och den andra är markansluten och fristående från trappan. 

skyddsbur på vangstycke rak trappa

Bur på vangstycket

Skyddsbur som förhindrar oönskat tillträde i trappan. Buren förankras på vangstycket till raktrappan.

markansluten bur rak trappa

Markansluten bur

Till raka trappor finns markansluten skyddsbur som är fristående från trappan. Den kan fästas mot fasaden eller stå helt fri och konstrueras helt efter önskemål.

Vangstycken

Tillsammans med vår konstruktör väljs typ av vangstycke utifrån vilken belastning (bärkraft) som trapporna behöver ha. Trappans utliggning, trappbredd och trappvinkel spelar också stor roll vid valet av vangstycke. Vi ser till att trappan följer Eurocodes och levererar alltid en 3D ritning till dig som visar hur utförandet av trappan förväntas bli. 

vangstycke av plattstål raktrappa

Vangstycke av plattstål

Ett vangstycke av plattstål används vid trappor med lägre laster och kortare utliggningar.

vangstycke u-balk raktrappa

Vangstycke U-balk

Vangstycke i U-balk tål högre belastning än ett i plattstål. Vanligaste dimensionerna är UPE 140 och UPE 160.

Vi använder cookies för att samla in data för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatsanvändning och marknadsföringsändamål. Integritetspolicy