EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Eurostair Modulramper

Eurostair® Modulramper består av ett komplett rampsystem för total återanvändning med huvudvikten lagd på funktion, design och flexibilitet. Med 5 olika modullängder och 2 olika bredder kan alla kombinationer av ramplängder och vilplansstorlekar åstadkommas. Modulerna kan enkelt kopplas i längd- och breddled t.ex. vid byggande av stora vilplan.

Sträckmetalldurken ger maximal halksäkerhet året om. Den är enkel att hålla ren samtidigt som den håller smutsen utanför dörren. Den stabila och gedigna konstruktionen ger också en ramp som är tyst att gå i. Stödbenen är ledbara i rampens längdriktning och står därför alltid i lod. Storleken på stödbenen och deras placering på undersidan av rampmodulen ger rampen ett harmoniskt helhetsintryck.

Hög kvalitet på rampdelar och detaljer kombinerad med varmförzinkning som ytbehandling ger lång livslängd och en underhållsfri produkt. Vanliga användningsområden är vid bostadsanpassning till hemmet och publika miljöer som behöver tillgänglighet.

När varje steg räknas