054-85 00 40      info@eurostair.se    

Hur väljer jag trappa?

Du väljer bäst om du studerar informationen som du hittar här på vår hemsida. Studera byggreglerna och gör en skiss innehållande viktiga mått. Kontrollera att flödet i trappan blir naturligt och inte störs av hörn eller omgivningen. Se också till att trappan inte kommer i vägen för dörrar och fönster eller annat som redan finns nära utrymmet där du skall ställa trappan.
Prova drejningen på trappan genom att jobba med trappkonfiguratorn.
Slutligen e-postar eller ringer du oss för en genomgång av ditt trappval.
Vi kan leverera den trappa du behöver.
När varje steg räknas