EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Hur väljer jag trappa?

Du väljer bäst om du studerar informationen som du hittar här på vår hemsida. Studera byggreglerna och gör en skiss innehållande viktiga mått. Kontrollera att flödet i trappan blir naturligt och inte störs av hörn eller omgivningen. Se också till att trappan inte kommer i vägen för dörrar och fönster eller annat som redan finns nära utrymmet där du skall ställa trappan.
Prova drejningen på trappan genom att jobba med trappkonfiguratorn.
Slutligen e-postar eller ringer du oss för en genomgång av ditt trappval.
Vi kan leverera den trappa du behöver.
När varje steg räknas