EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Steg & stegytor till Eurostair spiraltrappa

Stegen i Eurostair spiraltrappa har en infasad profil i stegsidan och en rundad stegyttersida. Infästningsdelen av steget är en liten infästningsplatta med nyckelhålsupphängning, fickan mellan durk och bult ger tillräckligt med utrymme för en fast nyckel. Bulten skruvas in i centrumröret och steget träs på genom nyckelhålet, en enkel princip som avsevärt underlättar montering.

Stegen kan kompletteras med säkerhetsframkant för extra halkskydd och kontrastmarkering för att visuellt förstärka nivåskillnader. Steget är 100 mm i höjd vilket gör att med en steghöjd upp till 200 mm blir trappan barnsäker tillsammans med barnsäkra räckesstopar. Våra trappor har normalt steghöjder mellan 170 och 200 mm

Stegytor

Steg till spiraltrappa med gallerdurk 33x50 mm
33x50 mm är vårt standardsteg av svetspressad gallerdurk och passar till de flesta användningsområden där man vill ha bra genomsläpp. Snö faller lättare igenom och den är lättstädad.

Steg till spiraltrappa med Gallerdurk 33x11 mm
33x11 är en svetspressad gallerdurk med tätare maskvidd för miljöer där det finns risk för nedfallande objekt eller klackar som fastnar.

Steg till spiraltrappa med tårplåt
Tårplåten är helt tät med ett tårmönster som ger bra vattenavrinning och ett effektivt halkskydd. Den är lätt att hålla ren då det saknas gropar där det kan samlas skräp eller vatten. Vintertid minskar det risken för isbildning.

Steg till spiraltrappa med slätplåt
Steg i slätplåt med 3 mm försänkning för iläggning av matta eller trästeg.

Steg till spiraltrappa med Håldurk
Spiraltrappssteg av håldurk har en yta av plåt med uppkragade hål som ger halkskydd tillsammans med ett antal mindre hål för att dränera bort vätska från durken. Det ger också ett effektivt halkskydd.

När varje steg räknas