EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Räckestyper till spiraltrappa, industri eller barnsäker

Industriräcke

Industristolpen är en U-profil med måtten 25 x 30 x 25 mm och fästs alltid mot två stegyttersidor och till handledaren. Industristoplen är det som levereras som standard om inte barnsäkerhet efterfrågas i spiraltrappan.

Barnsäkert räcke

Barnsäkra räckesstolpar är industristolpar som försetts med byglar som ger en öppning på max 100 mm. Ett barnsäkert räcke i en trappa bör vara minst 900 mm högt och inte ha vertikala öppningar större än 100 mm. Tänk också på att räcket inte bör innehålla horisontella delar som medger klättring! De barnsäkra stolparna monteras på samma sätt som industristolparna.

För att en spiraltrappa ska vara helt barnsäker gäller samma mått i hela trappan, max 100 mm öppning mellan steg, trappräcke och planräcke.

Räckesstolparna fästs mot stegens ytterkant och mot handledaren, stolparna kan enkelt monteras från insidan av trappan.

När varje steg räknas