EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

ReferensobjektMAX IV i Lund

PROJEKTFAKTA
Objekt: MAX IV i Lund
Trapptyp: 19 st Eurostair Rak trappa
Höjd: från 800 till 6200 mm
Bredd: från 955 till 2200 mm
Steg: 238 st standard gallerdurk
Räcken: ca 700 m standard industri
Plan 37 plan av standard gallerdurk
Ytbehandling: Varmförzinkad
Monterat år: 2013 - 2014

MAX IV-laboratoriet är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV-laboratoriet bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den öppnar för användare sommaren 2016.

På 30 år har synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab gått från en blygsam början till att inta en tätposition inom sitt forskningsfält. Nu förverkligas miljardprojektet MAX IV i Brunnshögsområdet i norra Lund. Denna anläggning kommer att ha bäst prestanda i världen i sitt slag.

Den första lagringsringen MAX I som togs i bruk 1986 har en omkrets på 32 meter. Tio år senare stod MAX II färdigt. Denna ring har en omkrets på ca 90 meter. En mindre ring MAX III byggdes några år senare. Den kan i mångt och mycket ses som en prototyp till MAX IV. Den nya MAX IV anläggningen innehåller två lagringsringar – den mindre MAX IV 1.5 GeV ringen med en omkrets på 96 m och den stora MAX IV 3 GeV ringen med en omkrets på 528 m. Som jämförelse kan nämnas att Colosseum i Rom har en omkrets på 527 meter.

Eurostair har till MAX IV producerat 19 st raka trappor i varierande storlekar som bland annat består av 238 st steg och 37 plan av gallerdurk. Över 700 meter industriräcke har installerats i byggnaden.

Tillbaka


När varje steg räknas