EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Miljöpolicy

Eurostair tillverkar och säljer raka trappor, spiraltrappor, modulramper och gallerdurk för både inomhus- och utomhusanvändning. Våra produkter genomsyras av funktionella och flexibla lösningar med en innovativ svensk design.

VÅRA PRODUKTER HÅLLER I ALLA STEG
Vi använder ett modernt höghållfast stål, för att skapa produkter som håller. År efter år. Resultatet är en modern produkt som innehåller mindre material, förbrukar mindre energi genom produktionskedjan och även för transporten ut till kund.
Vi
bedriver ett aktivt strukturerat miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och strävar efter att uppfylla och överträffa alla krav som ställs.

Vårt miljö ”footprint” skall tillgodose våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

När varje steg räknas