EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
Bild på Eurostair Spiraltrappa
nyhetsarkiv

Guldvargen - Nomineringen av Eurostair för 2010

Saxad ur nominerigen från GULDVARGS juryn:

Marknadsföreningen i samarbete med Löfbergs Lila delar ut export priset till ett företag som genom sin strategi, sitt mod och entusiasm lyckats marknadsföra och sälja sina varor eller tjänster på marknader utanför Sverige. Extra meriterande är om företaget kan påvisa att exportstrategin bidragit till ökad lönsamhet, tillväxt och sysselsättning. Företaget ska ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Värmland.

Vi vill understryka att företaget idag inte behöver vara ett renodlat exportföretag utan att ambitionen och den långsiktiga strategin är inriktad mot en ökad exportandel av företagets totala omsättning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

När varje steg räknas