EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
Bild på Eurostair Spiraltrappa
nyhetsarkiv

Eurostair bygger nytt!

Vi har nu dragit igång byggandet av vårt nya huvudkontor i Karlstad.

Byggbolaget AB i Karlstad har utsetts till byggentreprenör. Westelius akitekter har lagt stor vikt vid att forma en
byggnad som påtagligt förvaltar den omedelbara närheten till vatten och Vänerns strandlinje samt präglas av 
naturliga byggnadsmaterial som trä, glas och sten.

Det har varit en av hörnpelarna i utformningen av byggnaden att tydligt knyta an till vattnet för att kunna erbjuda 
personalen en unik arbetsplats men även att erbjuda ett för allmänheten generellt förskönande inslag i den 
annars så stereotypa och tråkiga industrimiljön.

Att etablera en helt ny byggnation ute på Örsholmen utan att låta Sveriges största och Europas tredje största 
insjö finnas med som en högst påtaglig influens vore ett misstag av stora mått.

Idag, när vattenstaden Karlstad till och med skall börja bygga bostäder på vattnet, kommer Eurostair att bli först 
med en medveten satsning på en ”vattennära” arbetsplats med hänförande utblick genom kontorsbyggnadens 
nära 300 kvadratmeter stora glasfasad ut mot vattnet.

Byggnationen vänder därmed avsiktligt ryggen åt de asfalterade gatorna till förmån för Vänerns vidsträckta 
vattenspegel. I framtida planer finns redan nu tankar och idéer som ytterligare skall knyta ihop företaget och 
dess närmaste omgivningar med vad Vänerns vatten och omedelbara närhet erbjuder.


-       Ett landmärke som sätter en ny standard i området!


Byggnaden uppfyller givetvis även de absolut senaste miljö- och energieffektivitetskraven som ställs på 
dagens nybyggnation.

Utifrån denna nya plattform kommer Eurostair koncernen att fortsätta expandera i Sverige och de övriga 
nordiska länderna, företrädesvis i Danmark och Norge där Eurostair redan finns etablerade med egna dotterbolag. 

Bygget från start till inflyttning!

 

 

 

Tillbaka

När varje steg räknas