EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
Bild på Eurostair Spiraltrappa

Kvalitet och miljö med ISO 9001 och ISO 14001


Kvalitetsarbete för ständig förbättring
Vi har alltid jobbat med ett genomtänkt system för spårbarhet, produktions- och leveranskontroll med kvalitetssäkring genom hela lednings- och produktionsprocessen. Med en ISO 9001:2008 certifiering har vi säkertställt att vi arbetar effektivare och mer strukturerat i vårt kvalitetsarbete.

Miljö och påverkan
Vårt miljötänk är en naturlig del i vårt dagliga arbete.
Vi strävar hela tiden efter att minska energiförbrukningen och inverkan som verksamheten har på miljön.

För att lyfta vårt miljöarbete ytterligare ett steg är vi certifierade enligt ISO 14001:2004, som säkerställer att vi följer gällande miljölagar och aktivt och strukturerat granskar och förbättrar vårt arbetssätt och våra processer för att minska vår miljöpåverkan.

Ständig förbättring
Certifieringarna ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 innebär kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra produkter, tjänster och minsta möjliga miljöpåverkan.


 

Tillbaka

När varje steg räknas