EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
Bild på Eurostair Spiraltrappa

ISO 14001 certifieringMiljö och påverkan

Vårt miljötänk är en naturlig del i vårt dagliga arbete.  
Vi strävar hela tiden efter att minska energiförbrukningen och inverkan som verksamheten har på miljön.

För att lyfta vårt miljöarbete ytterligare ett steg är vi certifierade enligt ISO 14001:2004, som säkerställer att vi följer gällande miljölagar och aktivt och strukturerat granskar och förbättrar vårt arbetssätt och våra processer för att minska vår miljöpåverkan.

 

Tillbaka

När varje steg räknas