EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
Bild på Eurostair Spiraltrappa

Eurostair är certifierade enligt EN 1090-2

Eurostair använder höghållfast stål för att minska materialåtgången vid tillverkningen av spiraltrappor. 

Resultatet blir en spiraltrappa med en stark konstruktion och som väger mindre. Det finns klara fördelar för miljön med lättare transporter och inte minst hanteringen av trappan vid produktion och montering.

Hantverk med höghållfast stål i över 15 år
Svetskunnande är en mycket viktigt del av vårt hantverk. De höga sträckgränserna i det höghållfasta stålet gör att våra hantverkare utmanas till sin spets i både praktiska och teoretiska kunskaper.  

När vi nu certifierats enligt EN 1090 så är det till absolut högsta nivå. Certifieringskraven innehållande repetitiva svetsningar, procedurer och utförande är svårare än vid svetsning av vanligt konstruktionsstål.

15 års trappbyggande i höghållfast stål har gett oss stor kompetens och erfarenhet.

Vår EN 1090 certifiering är också ett bevis på att vi inte är rädda för utmaningar, stora som små. 

Vår kompetens och erfarenhet gör ditt val av trappleverantör lätt.

DOMEX och DOCOL är höghållfast konstruktions- och slitstål framtaget av SSAB som i stor utsträckning har använts för framställning av lättare och säkrare fordonslösningar inom bilindustrin. Stålet är speciellt framtaget för sin styrka och viktegenskaper.

 

Tillbaka

När varje steg räknas