EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Flexibilitetsgrad 100%

- Återanvändning är inte samma sak som återvinning!

- Idag kan de flesta produkter återvinnas.

- Att framgångsrikt återanvända en produkt betyder istället att utnyttja produktens hela tekniska livslängd.

- Framgångsrik återanvändning av ramper kräver dessutom ett rampsystem som har hög flexibilitetsgrad.

- De flesta ramper som monteras inom ramen för bostadsanpassning behövs endast några få år. För var femte ramp upphör behovet inom bara 12 månader!

- Att kunna återanvända handikappramper är därför högintressant då den tekniska livslängden är 30-50 år!

- Ju högre flexibilitetsgrad rampsystemet har desto större möjlighet att rampen passar vid nästa ställe där behov uppstår!

EUROSTAIR® Modulramp har flexibilitetsgraden 100% ! Detta faktum borgar för ett framgångsrikt återanvändande och därmed stora ekonomiska besparingar. Eurostair - när varje steg räknas

 

När varje steg räknas