EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Ett moduluppbyggt rampsystem

Ett väl genomtänkt rampsystem med huvudvikten lagd på funktion, design och flexibilitet. Med 5 olika modullängder och 2 olika bredder kan alla kombinationer av ramplängder och vilplansstorlekar från 900x900 mm och uppåt åstadkommas inom +/- 150 mm. Modulerna kan enkelt kopplas i längdled och breddled t.ex. vid byggande av stora vilplan.

 

Sträckmetalldurken ger maximal halksäkerhet året om. Den är enkel att hålla ren samtidigt som den håller smutsen utanför dörren. Den stabila och gedigna konstruktionen ger också en ramp som är tyst att gå i.

Stödbenen är ledbara i rampens längdriktning och står därför alltid i lod. Storleken på stödbenen och deras placering på undersidan av rampmodulen ger rampen ett harmoniskt helhetsintryck.

Hög kvalitet på rampdelar och detaljer kombinerad med varmförzinkning som ytbehandling ger lång livslängd och en underhållsfri produkt.

Det återanvändningsbara modulrampsystemet är utvecklat i enlighet med handikappinstitutets rekomendationer, gällande byggnorm och praktiska tips från våra kunder. Vårt system baseras på standardmoduler, vilket ger effektiv lagerhållning och snabba leveranser.

Vi och våra montörer ger komplett service med offerter, projektering, montering, demontering, lagerregistrering och lagerhållning.

Den samlade kompetens vi erbjuder ger en garanti för att projektering/montering utförs på ett korrekt sätt vilket sparar tid och ger optimala lösningar till minimala kostnader.Bästa halksäkerheten uppnås med sträckmetall.

När varje steg räknas