EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Återanvändning ger modulrampen 1000 liv

Genom rampsystemets uppbyggnad i små moduler säkras möjligheten till återanvändning vid kommande anpassningar. Samma standardiserade modul används i både vilplan och ramp. Alla modulerna är förborrade och detta gör att de kan kopplas ihop för utformning av stora vilplan. Räckena är ledbara och kan därför användas både för vilplan/ramp och till vilken sida som helst. Om en kortare ramp behövs vid återanvändningen kopplar man bort en eller flera moduler och använder de överblivna rampmodulerna till andra anpassningar. Vid återanvändningen får man en ramp med rätt längd och binder inte kapital i en för lång ramp. Behövs en längre ramp kompletterar man med en eller flera nya moduler. Det gör rampsystemet lika kostnadseffektivt oavsett storlek. Hög kvalitet på rampdelar och detaljer kombinerad med varmförzinkning som ytbehandling ger lång livslängd och en underhållsfri produkt. Nedan visas några av dom möjliga återanvändningsformat som kan skapas av ursprungsrampen, utan att man måste köpa till några extra delar.


När varje steg räknas