054-85 00 40      info@eurostair.se    

Eurostair steg

Steg för alla användningsområden, till exempel:

Standard gallerdurksteg, steg med säkerhetsframkant, tårplåtsteg, försänkta plåtsteg för olika typer av beläggning, sträckmetall, tandade steg för minskad halkrisk, offshoresteg med max masköppning 
15 mm, rostfria steg m m.

Vi har även ett stort antal varianter av gallerdurksteg med 
maskvidden 33x75 mm.

 

När varje steg räknas