054-85 00 40      info@eurostair.se    

Tandad durk

Med hjälp av tandad durk kan halkrisken minimeras. Detta är lämpligt 
t.ex. inom områden med risk för nedsmutsning genom fett och olja 
och/eller risk för isbildning.

När varje steg räknas