054-85 00 40      info@eurostair.se    

Pressvetsad durk finns i ett stort antal maskvidder och bärstålshöjder

Pressvetsad durk används till gångvägar, trappor, staket, golv och tak, för att nämna några områden. Den tillverkas genom att en tvinnad tråd pressas tvärs över bärstålet samtidigt som man tillför ström. Det tvinnade tvärstålet ger en liten halkskyddande effekt, men den går inte att tandas ytterligare.

Funktionen är i övrigt densamma som pressdurk, det som skiljer dem åt är tillverkningsmetod, precision och utseende. Eurostair tillverkar durken i önskat mått eller som standardmått med ett stort antal maskvidder och bärstålshöjder.

Pressvetsdurken är den vanligast förekommande durktypen.
Den tillverkas genom att pressvetsa en rundstång tvärs över bärstålen.
Pressvetsdurken är relativt vridstyv och har bra bärförmåga.
Pressvetsdurk finns i ett stort antal maskvidder och bärstålshöjder.


 

När varje steg räknas