054-85 00 40      info@eurostair.se    

Pressdurk är den bästa durktypen för estetisk symmetri.

I Europa är pressdurk den absolut vanligaste durktypen och det blir mer och mer vanligt även i Sverige där vi också har upptäckt dess fördelar.

När pressdurk tillverkas pressas plattjärn till både bärstål och tvärstål samman. Plattjärnen är gjorda i stål, rostfritt stål eller aluminium. Funktionen är densamma som pressvetsad durk men pressdurk ger bästa symmetri och precision.

Med pressdurk kan du tanda både tvärstålet och bärstålet och få maximalt halkskydd, till skillnad från pressvetsad durk där bara bärstålet kan tandas. Eurostair tillverkar durken i önskat mått som finns i ett stort antal maskvidder och bärstålshöjder.

Pressdurken har plattstål i båda riktningarna och finns i olika maskvidder och bärstålshöjder.

tabell över bärstålstjocklek och bärstålshöjd för pressdurk
pressdurkens bärstål och tvärstål 

När varje steg räknas