054-85 00 40      info@eurostair.se    

Offshore-durk

Offshore-durk har utvecklats för användning inom bl.a. oljeindustrin. 
Detta speciella utförande av pressvetsdurken förstärks
ytterligare genom att på de vridna tvärstängerna i bärstångsriktningen
svetsas ytterligare en rundstång.

Maskdelning:
38,28 x 101,6 mm med extra
undersvetsad rundstång, vilken ger ett maximalt öppningsmått på  
så att en kula på Ø 15 mm ej kan passera genom durken.

 
När varje steg räknas