054-85 00 40      info@eurostair.se    

Jalusidurk

Jalusidurk används med fördel där insynsskydd eftersträvas, exempelvis på broar, landgångar, förhöjda gångvägar, galler, ventilation, solavskärmning och annan beklädnad av byggnader mm. 

När varje steg räknas