054-85 00 40      info@eurostair.se    

Heavy duty durk

All gallerdurk är i någon mån körbar men det är stor skillnad mellan exempelvis person- och lastbilar. Det är därför helt avgörande för att kunna välja rätt durktyp att Du tar reda på vilka laster som gäller i just Ditt fall. Det finns två olika sätt att beskriva belastning - utbredd last och/eller punktlast. Med utbredd last menas att den totala belastningen är jämnt utspridd på en yta av 1 m². Med punktlast menas att den totala belastningen är begränsad till en yta som är 200 x 200 mm. Körbar durk kan vara av både pressvets- och pressdurktyp. Kontakta oss för hjälp med dimensionering!

När varje steg räknas