054-85 00 40      info@eurostair.se    

Fullpressdurk är praktisk funktion med attraktivt utseende

Många väljer fullpressdurken för utseendets skull. Den passar ypperligt som tak, fasadbeklädnad, ventilationsgaller och solskydd. Den tillverkas av stål, rostfritt stål eller aluminium.

Då fullpressdurken är en pressdurk där bärstål och tvärstål är lika höga och båda är slitsade upp till hälften av höjden, får den sämre bärkraft jämfört med vanlig pressdurk.

Som bärstål gäller den som ligger underst med slitsarna i överkanten.

Fullpressdurk
När varje steg räknas