054-85 00 40      info@eurostair.se    

Durktyper

Det finns en mängd olika durktyper för olika ändamål och behov. 
Den vanligaste och mest förekommande typen är den pressvetsade 
och det är den som de allra flesta refererar till när de använder begreppet 
”standarddurk”. Därefter kommer durken som kallas pressdurk och som 
också är relativt frekvent förekommande. Utöver dessa två vanligt 
förekommande durktyper finns det en hel del annat att tillgå. 
Du hittar närmare detaljer genom att välja typ i listan till vänster.

När varje steg räknas