EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Tillval till gallerdurk

Vi tillverkar gallerdurken enligt dina önskemål. Vi kan anpassa den för fordonstrafik, nedfallande objekt eller göra den halksäker. Durken levereras med kantstål och infästningsram om så önskas. Vi hjälper till med projektering och uppritning av durk­planer.

ingjutningsramar till durk.

Ingjutningsramar

All durk går att beställa med ingjutningsram och infästningsdetaljer. Vi tillverkar ramar av vinkelstänger vars dimensioner anpassas till gallrets höjd, längd och bredd.

Ramarna har ingjutningskramlor vid behov.

Vi levererar ramen efter standardmått eller tillverkar efter önskemål.

luckor till durk.

Luckor

En lucka används för passage genom durk- och plåtkonstruktioner. Vi tillverkar och lagerför olika typer av luckor i varmförzinkat utförande. Vi levererar luckan komplett i standardmått eller tillverkar efter önskemål.
Durk med sparklist, urtag och kantstål

Sparklist

Som tillval kan man beställa durken med en sparklist som är fastsvetsad på durkkanten. Det ger ökad säkerhet vid risk för nedfallande objekt och kan även fungera som avåkningsskydd. Höjden bör vara 100 mm över durknivå. Så en durk med höjden 30 mm är då 130 mm hög. Tjockleken är 4-6 mm.

Urtag och kantstål

Vi kan leverera specialtillverkad durk enligt din ritning och sågar till durken med en tillverknings­tolerans på +0/-4 mm. Kantstål svetsas fast och ramar in gallerdurksbiten. Finns som plattstål eller t-profil.

Körbar durk

All durk är i någon mån körbar men det är stor skillnad mellan personbilar och lastbilar. Belastningen blir också olika beroende på vilken körriktning som är planerad. För att kunna välja rätt durktyp är det därför helt avgörande att du tar reda på vilka laster och vilken körriktning som gäller i just ditt fall. Körbar durk kan vara av både pressvetsad durk och pressdurk.

Heavy duty durk / HD-durk

HD-durk är pressdurk med extra höga och tjocka bärstänger för att klara mycket hög belastning med höga hjultryck. Dimensionerande för durken är spännvidd mellan upplagen och lastfall.

Belastningskrav

Vi beräknar utbredd last och punktlast. Med utbredd last menas att den totala belastningen är jämnt fördelad per kvadratmeter. Med punktlast menas att den totala belastningen är begränsad till en yta som är 200 x 200 mm. Både den utbredda lastberäkningen och punktlastberäkningen är viktig för rätt dimensionering.

Illustration av gallerdurkens körriktning, punktlast och utbredd last.


Tät durk / Mot nedfällande objekt

För att förhindra nedfallande objekt genom gallret väljer man tätare maskvidd. Man kan också välja så kallad "offshoredurk" med en extra rundstång fastsvetsad på de vridna tvärstängerna i bärstålsriktningen.

För att säkerställa att inget trillar eller åker över kanten sätts en sparklist som skydd. Speciellt viktigt att tänka på där gallerdurk finns ovan mark, som på gångbroar och entresolplan.

Pressdurk till lagerhyllor

Pressdurk till lagerhyllor

Vi tillverkar durkmoduler anpassade för lagerhyllor och pallställ. Durken dimensioneras för att klara kraven på lastvikter och tillverkas enligt kundens önskemål.

Det finns många fördelar med att använda durk som hyllplan. Det ger till exempel en säkrare och snabbare pallhantering och minskar även behovet av EUR-pallar när det passar verksamheten att placera gods direkt på durken.

Tandad gallerdurk

Tandad durk kan fås i 3 olika uföranden. fyrkantig, bågig och sågtandad tandning.

Med hjälp av tandad durk kan halkrisken minimeras. Detta är särskilt användbart inom områden med risk för nedsmutsning av fett och olja och där risk för isbildning finns. Maximalt halkskydd får du med pressdurk som kan ha både tvärstål och bärstål i tandat utförande till skillnad från pressvetsad durk där bara bärstålet kan tandas. De kan fås i tre olika utföranden:

Som standard använder vi bågig tandning. Om önskemål finns om speciell typ av tandning eller R-klass tar vi fram förslag.

Halksäkerhet och R-Klasser

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ha halksäkra ytor och kan bli skadeståndsskyldig om halkolyckor inträffar. Därför är det viktigt att ha rätt typ av durk om risk för halkrisk föreligger.

Tandad gallerdurk ger ett bra halkskydd. För att kunna mäta halkrisken görs det ramptester i labora­to­riemiljö där durken är indelad efter hur stor halkrisken är. Generellt kan man säga att friktionstalet påverkas av den pålagda kraften, på temperaturen och hur ytorna på materialen är, så vill man vara riktigt säker ska test göras i den verkliga miljön. Testerna till R-klasserna görs för halkrisk med skor.

Test av r-klass för gallerdurk

Olja appliceras på ramp i rätt golvtyp, och testpersonen går i små steg bakåt och framåt med skor tills de halkar (testpersonen har säkerhetslina för att förhindra glidskada). Den datoriserade avläsningen bestämmer sedan R-klassen baserat på glidningsvinkeln. Värdena börjar vid R9, vilket motsvarar sämst halkmotstånd och fortsätter till den med bäst halkmotstånd, klassen R13.

Gallerdurk med maximalt halkskydd, klass R13 Gallerdurk med maximalt halkskydd (klass R13). Både bär- och tvärstål i bågig, tandad pressdurk. 

 


 

Kontakta oss för offert och hjälp med projektering

Vi hjälper dig med ditt projekt - gallerdurk, GRP och lättdurk

Vi lämnar snabba svar på offertförfrågningar, hjälper till med projektering och uppritning av gallerdurksplaner och lämnar övrig uppbackning när så önskas.

Fyll i formuläret med dina uppgifter eller kontakta mig direkt:
Michael Hammarstedt
0705-80 78 03
michael.hammarstedt@eurostair.se

När varje steg räknas