EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Lättdurk är en bockad stålprofil av perforerad, slitsad eller tät plåt

Gångbro av lättdurk i industrimiljö.

Lättdurk är plank av bockad stålprofil och kan tillverkas med perforerad, slitsad eller tät yta. Den klarar mycket längre spännvidder än gallerdurk och ger en stark och lätt konstruktion. Man sparar material med enklare och glesare upplag och på grund av den låga vikten går montagearbetet också snabbare. Det går att få lättdurk i varmförzinkad stål, rostfritt stål och i aluminium.

De perforerade och slitsade ytorna ger bra halkskydd och ett genomsläpp som inte upplevs så glest när den används på höga höjder. Lättdurk kan med fördel användas till trappsteg, gångbroar, plattformar, och bjälklag.

Fördelar med lättdurk
  • Låg vikt.
  • Stabil konstruktion
  • Olika ytprofiler och perforeringar
  • Snabb och enkel installation
  • Upp till 3 meter spännvidd utan underkonstruktion

Material: Varmförzinkat stål, rostfritt stål och Aluminium.
Plåttjocklek: 1,5 - 3 mm.
Maximal längd: 3000, 4000 och 6000 mm beroende på material.

Övriga val:
  • Stansade hål på lättdurkens långsida.
  • Rama in plankor med ett plattstål för att få behändiga sektioner. Till exempel 1000x1000 mm.
  • Luckor och fastsvetsade jordningspunkter
  • Välja bockningsutförande

Perforerad lättdurk

Perforerad lättdurk har uppressade och eller nedpressade hål. Det finns flera olika mönster och hålstorlekar beroende på vilka egenskaper man vill åt. Uppressade hål ger en halkskyddande effekt medans nedpressade hål dränerar. Är hålen stora ger det högre genomsikt än om hålen är små.

Slitsad lättdurk

Slitsad lättdurk kännetecknas av tandade slitsade hål, runda eller avlånga, som ger mycket bra halkskydd. Bra genomsläpp för smuts och vätskor. Används där det ställs höga krav på halksäkerhet.

Tät lättdurk

Tät lättdurk kan ha uppressad yta utan hål eller vara helt slät. Den uppressade ytan ger en halkskyddande effekt utan genomsläpp. Till våtrum finns ytor med gummiproppar som halkskydd.

 

Lättdurk perforerad modell PROSAW

Modell PROZAW

Perforerad lättdurk. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm hög.

Lättdurk tät modell PRONOP

Modell PRONOP

Tät lättdurk. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm hög.

Lättdurk slitsad modell PROSER

Modell PROSER

Slitsad lättdurk. Hålbild: 14 mm, c/c. 30 mm, 3 mm hög.

Lättdurk perforerad modell PROSTE

Modell PROSTE

Perforerad lättdurk. Hålbild: 8 mm, c/c. 62.5 mm, 3 mm hög.

Lättdurk tät modell PROGES

Modell PROGES

Tät lättdurk. Hålbild: Ø 11 mm, c/c. 20 / 25 mm, 3 mm hög.

Lättdurk tät modell PRODOP

Modell PRODOP

Tät lättdurk inkl. gummikåpor. Hålbild: Ø 14 mm, c/c. 50 mm, 4 mm djup.

Lättdurk perforerad Modell PROLAD1

Modell PROLAD1

Steg i stål (2 mm) med en rad perforering. Hålbild: Ø 12 mm, c/c. 25 mm, 5 mm hög.

Lättdurk perforerad Modell PROLAD2

Modell PROLAD2

Steg i stål (2 mm) med två rader perforering. Hålbild: Ø 12 mm, c/c. 25 mm, 5 mm hög.

 


 

Kontakta oss för offert och hjälp med projektering

Vi hjälper dig med ditt projekt - gallerdurk, GRP och lättdurk

Vi lämnar snabba svar på offertförfrågningar, hjälper till med projektering och uppritning av gallerdurksplaner och lämnar övrig uppbackning när så önskas.

Fyll i formuläret med dina uppgifter eller kontakta mig direkt:
Michael Hammarstedt
0705-80 78 03
michael.hammarstedt@eurostair.se

När varje steg räknas